SOLUSIN 50 mikrogramov/ml int opo (fľ. LDPE ) 3x2,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 3,47 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
02/23 3,47 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
01/23 3,47 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
12/22 3,47 € 12,75 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SOLUSIN 50 mikrogramov/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0321/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76587
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia int opo 3x2,5 ml (fľ. LDPE )
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia

Popis a určenie

Liečivo patrí do skupiny liečiv známych ako analógy prostaglandínov. Znižuje vnútroočný tlak v oku zvýšením odtoku tekutiny z oka do krvného obehu. Používa na liečbu: 

  • glaukómu s otvoreným uhlom a očnej hypertenzie.
  • vnútroočného tlaku a glaukómu u detí všetkých vekových skupín a dojčiat.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 7. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti a dospelí
Odporúča sa instilovať 1 kvapku do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) 1x denne večer.
Nemá sa podávať častejšie ako 1x denne - ak sa zabudne dávka podať, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej dávky.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. 
Aby sa zabránilo vstrebaniu roztoku nosnou sliznicou, má byť uzavretý nazolakrimálny (nosovo-slzný) kanál prstami (zatlačením na punktum) počas aplikácie lieku, príp. je vhodné zatvoriť oči po aplikácii.
Kontaktné šošovky je potrebné vybrať pred aplikáciou lieku a počkať minimálne 15 minút po aplikácii lieku, kým sa znovu vložia do očí.
Ak je potrebné aplikovať viac liekov, potrebný je odstup medzi jednotlivými liekmi min. 5 minút. Ak sa má aplikovať masť, je potrebné najskôr aplikovať kvapky a potom masť.
Obal lieku sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí.

Upozornenie

Liek sa nesmie podávať počas tehotenstva.
Liek sa nesmie podávať počas dojčenia, dojčenie je potrebné ukončiť.
Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné žiadne údaje.
Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené. Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.
Liek môže zhoršiť prejavy astmy a/alebo dyspnoe, vyžaduje sa opatrnosť.
Liek môže natrvalo zmeniť farbu dúhovky.
Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
Liek sa uchováva v chladničke pri teplote 2-8°C.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné vedľajšie účinky boli hlásené po použití Solusinu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
• zmena farby očí (zhnednutie a stmavnutie);
• červené a prekrvené oči, pálenie, pic ... viac >

Účinné látky

latanoprost

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24