Soluprick 726 Gadus morhua (treska) 1:20 m/V sol inj (liek.inj.skl.) 1x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 17,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,46 € (0,0 %) 17,23 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 17,23 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 17,23 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 17,23 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0500/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69225
Názov produktu podľa ŠÚKL
Soluprick sol inj 1x2 ml (alergén, kontrola) (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento roztok sa používa na zisťovanie prítomnosti alergie. Je to roztok na kožný prick test, ktorý obsahuje extrakt zo špecifických alergénov. Slúži len na diagnostické použitie. Alergén je látka, ktorá vyvoláva alergické ochorenie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 20. 4. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kožný prick test (SPT) sa vykonáva podávaním alergénového extraktu na povrch kože na volárnej strane predlaktia alebo na chrbte s použitím ALK- Lanciet. Množstvo roztoku aplikovaného epikutánne do kože kožným prick testom odpovedá 3 x 10ֿ ³µl.

ALK pozitívna kontrola (histamíniumdichlorid 10 mg/ml) sa používa ako porovnávací základ pre hodnotenie celkovej reaktivity v kožnom prick teste. ALK negatívna kontrola slúži pre zhodnotenie nešpecifických reakcií.

Spôsob použitia

Kožný prick test vykoná lekár alebo zdravotnícky pracovník.
Na každý alergén sa musí použiť nová lanceta. Vyviňte jemný, konštantný tlak približne 1 sekundu s cieľom urobiť rovnaké vpichy. Tlak trvá približne 1 sekundu, potom lancetu vytiahnite priamo späť. Najprv sa prepichnú kvapky s obsahom alergénu, potom pozitívna a negatívna kontrola.

Prick test – spôsob podávania:
- Kožný prick test sa zvyčajne vykonáva na volárnej strane predlaktia. Alternatívne možno test vykonať na chrbte pacienta.
- Koža musí byť suchá a čistá. Odporúča sa testovanú oblasť umyť alkoholovým alebo vodným roztokom.
- Každý roztok na test a pozitívna i negatívna kontrola sa aplikujú po kvapkách na kožu so vzdialenosťami viac ako 1,5 cm. Možno použiť meraciu pásku na dosiahnutie správnej vzdialenosti medzi alergénmi a lepšiu spoľahlivosť pri vyhodnocovaní pupencov. Predlaktie má byť uvoľnené, napr. na rohu stola. Nakoniec aplikujte pozitívnu a negatívnu kontrolu.
- Povrchová vrstva kože sa prepichne kolmo cez kvapku pomocou ALK lancety.
- Prebytočný alergénový extrakt sa odstráni gázou. Dôležité je zabrániť zmiešaniu alergénov.
- Reakcie sa interpretujú po 15 minútach. Pozitívna reakcia je bledý pupenec so sčervenaním.
Výsledok možno zaznamenať do pacientovho zdravotného záznamu nasledovne: obrys pupenca obkreslite perom, prelepte ho priehľadnou lepiacou páskou, pritlačte, potom pásku odstráňte a prilepte do zdravotného záznamu pacienta.

Pupenec s priemerom rovným alebo väčším ako 3 mm sa považuje za pozitívnu reakciu.

Upozornenie

Testovanie sa neodporúča vykonávať počas tehotenstva.
Testovanie sa môže vykonávať počas dojčenia.
Test sa nemá sa vykonávať pred 4. rokom života.
Ak pacient trpí atopickou dermatitídou predlaktia, možno pozorovať falošne pozitívne výsledky. Kožné testy sa prednostne majú vykonať na chrbte alebo sa majú odložiť do stabilizácie stavu.
Testovanie sa nemá vykonávať, ak pacient užíva antihistaminiká. Je potrebné dodržať časový interval od podania poslednej tablety.

Liek sa uchováva pri teplote 2-8°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi často ( viac ako u 1 z 10 pacientov) sa môže vytvoriť súvislý rozširujúci sa pupenec v mieste podania počas prvých 10-20 minút po podaní alergénu.
Veľmi často ( viac ako u 1 z 10 pacientov) 6- ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Gadus morhua (treska)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná