Soliflow 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 54,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 54,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 0,00 € (0,0 %) 54,00 € (0,0 %)
10/19 0,00 € (0,0 %) 54,00 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 54,00 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 54,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, GYU, URO
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Soliflow 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0759/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30242
Názov produktu podľa ŠÚKL
Soliflow 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

 Liečivo lieku Soliflow patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.

Soliflow sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

 Liek sa odporúča užívať v dávke 1 tableta 1x denne. Tableta sa užíva nezávisle od jedla, v celku a zapije sa tekutinou. Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childvo-Pughovo skóre 7 až 9) nemajú užívať viac ako 5 mg 1x denne. Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich. Vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Soliflow počas gravidity. Liek nemá byť užívaný počas laktácie. Liek môže ovplyvniť pozornosť a vplývať na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje (môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Soliflow môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Soliflow môže spôsobovať:
Veľmi časté vedľajšie účinky (možný výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
– sucho v ústach.
Časté vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 zo 100 pacientov)
– rozmazané vide ... viac >

Účinné látky

solifenacíniumsukcinát

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36