Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf (fľ.LDPE) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,00 € (0,0 %) 10,17 € (0,0 %)
05/20 0,00 € (0,0 %) 10,17 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 10,17 € (0,0 %)
03/20 0,00 € 10,17 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0778/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33602
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je 0,9 % roztok chloridu sodného a je používaný:

  • pri liečbe deplécie extracelulárneho objemu (nedostatku mimobunkového objemu tekutín)
  • ako nosná alebo zrieďovacia látka pre intravenózne podanie iných liečiv.
  • v núdzi môže byť použitý na náhradu krvných strát v kombinácii s koloidnými roztokmi (roztoky podávané na udržanie krvného objemu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa riadi podľa veku, hmotnosti, laboratórnych výsledkov plazmatických hladín sodíkových iónov, bilancie objemu tekutín a klinického stavu pacienta.

V prípade deficitu tekutín je potrebné doplniť polovicu z odhadovanej straty objemu za prvých 12 – 24 hodín liečby.
Pri poruchách osmolarity je cieľom upraviť extracelulárnu osmolaritu z 1/3 na 1/2 normálnej hodnoty v priebehu 1 dňa a nezmeniť hladinu plazmatického nátria o viac ako 1 mmol / hod.
Obvyklá dávka pri kontinuálnom podávaní je 7 ml / min., t.j. cca 500 ml / hod., ale maximálne 1000 ml / 24 hodín.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na podanie infúziou (po kvapkách) priamo do žily. Podáva sa kontinuálne, za kontroly prietoku.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek používa za prísnej lekárskej kontroly.
Podávanie roztoku, ktorý obsahuje sodíkové ióny sa má starostlivo zvážiť u pacientov so sklonmi k retencii solí, zlyhaním srdca, cirhózou a nefroparalýzou (ťažkou renálnou insuficienciou).
U chorého sa majú počas dlhodobej terapie priebežne sledovať laboratórne hodnoty elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.
Používať, len ak je obsah číry, nezakalený a balenie je neporušené.
Aditíva môžu byť inkompatibilné. Po pridaní aditív sa musí skontrolovať kompatibilita s pridávanými liekmi (pozri Súhrn charakteristických vlastností pridávaného lieku). Kontrolujú sa prípadné zmeny farby alebo tvorba zrazenín, nerozpustných častíc alebo kryštálikov.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Len na jednorazové použitie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môže dochádzať k zvýšeniu hladiny sodíka v organizme.
Všeobecnými vedľajšími účinkami pri nadbytku sodíka v organizme sú nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné kŕče, smäd, znížená tvorba slín a sĺz, po ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36