Sodium Chloride 0,9% w/v i.v. Infusion Bieffe sol inf (fľ.inf.skl.) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,74 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
11/23 0,74 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
10/23 0,74 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
09/23 0,74 € 0,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0142/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97748
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sodium Chloride 0,9% w/v Intravenous Infusion Bieffe sol inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je roztok chloridu sodného vo vode. 

Používa sa na:

  • liečbu straty vody z tela (dehydratácie),
  • liečbu straty sodíka z tela (nedostatku sodíka),
  • podávanie alebo zriedenie iných liekov podávaných infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, starší ľudia a deti

Dávky môžu byť vyjadrené v miliekvivalentoch (mEq) alebo milimoloch (mmol) sodíka, ako množstvo sodíka alebo ako množstvo sodnej soli (1 g NaCl = 394 mg; 17,1 mEq alebo 17,1 mmol Na a Cl).

Rýchlosť a objem infúzie závisia od veku, hmotnosti, klinického stavu (napr. popáleniny, chirurgické zákroky, poranenia hlavy, infekcie). 

Izotonická extracelulárna dehydratácia a deplécia sodíka
Odporúčaná dávka pre dospelých: 500 ml - 3 litre/24 hod,
Odporúčaná dávk pre dojčatá a deti: 20 - 100 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod, v závislosti od veku a celkovej telesnej hmoty.

Vehikulum alebo rozpúšťadlo na i.v. podávanie liekov
Odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.

Keď sa roztok používa ako rozpúšťadlo na prípravu iných injekčne podávaných liekov, dávka a rýchlosť infúzie bude predurčená najmä povahou a dávkovacou schémou predpísaného lieku.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva formou intravenóznej (i.v.) infúzie cez sterilný a nepyrogénny transfúzny set, použitím aseptickej techniky. Aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému, zariadenie sa musí naplniť roztokom.
Aditíva sa môžu pridať pred alebo počas podávania infúzie cez miesto vpichu.
Použiť len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený.

Ďalšie informácie o spôsobe podaávania sú uvedené v SPC časť 4.2.
Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom – viď SPC časť 6.6.

Upozornenie

Lekár musí zvážiť možné riziká a prínosy pre každého špecifického pacienta pred podaním lieku počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Ak sa k tomuto lieku pridajú iné lieky, povahu pridaných liekov a ich použitie počas tehotenstva a dojčenia treba posudzovať oddelene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypernatriémiou alebo hyperchloriémiou.
Liek sa musí používať so zvláštnou opatrnosťou, ak vôbec, u pacientov užívajúcich kortikosteroidy.
Pridanie iného lieku alebo použitie nesprávnej techniky podania môže vyvolať febrilné reakcie spôsobené možným zavedením pyrogénov. V prípade nežiaducej reakcie sa musí infúzia okamžite zastaviť.
Uchovávať pri teplote 2 °C - 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Boli hlásené hypersenzitívne (alergické) reakcie s nasledujúcimi príznakmi:
vyrážka (žihľavka), ktorá môže byť umiestnená na časti tela alebo roztrúsená, kožná vyrážka, horúčka (pyrexia), zimnica, ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36