SimplyMED Infračervený TEPLOMER model UFR102 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

SimplyMED Infračervený TEPLOMER
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P5062A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teplomer infračervený UFR102 / UFR103
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 33,99 €

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka. 
Infračervený teplomer využíva pokročilú infračervenú (IR) technológiu na okamžité a presné meranie teploty na tele alebo predmete (povrchová teplota mlieka vo fľaške, povrchová teplota vody v detskej vani, teplota prostredia). Jednoduchý na použitie s kratším časom merania. 
Teplomer sa nemusí dotýkať tela alebo predmetu, aby bola zaistená bezpečnosť a hygiena. Vďaka ergonomickému dizajnu je kontrola teploty týmto teplomerom jednoduchá a veľmi ľahká.  

  • Prístroj je určený na použitie ľuďmi všetkých vekových kategórií v domácej starostlivosti i v nemocnici.
  • Módy teploty tela, ucha a predmetu. Mód predmetov je iba na referenčné účely.
  • Rozsah merania teploty predmetu je 0 °C až 100 °C (32 °F ~ 199,9 °F).
  • Ak je teplota tela vyššia než 37,5 °C, 10-krát zaznie alarm.
  • Ukladá až 20 setov posledných nameraných dát.
  • Automatické vypnutie po 60 ± 5 sekundách bez aktivity.
  • Čas merania 1 sekunda a vzdialenosť merania je do 1 cm.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Ako telesný teplomer
Stlačením tlačidla ON/OFF sa prístroj spustí a o sekundu neskôr sa na displeji zobrazí obrazovka prípravy merania. Ikona °C bude svietiť. Zarovná sa prístroj na stred čela a nechá sa vzdialenosť medzi ochranným krytom infračerveného teplomera a čelom 1 cm. Stlačí sa tlačidlo ON/OFF na meranie a zobrazí sa výsledok merania.

Ako ušný teplomer
Stlačením tlačidla ON/OFF sa prístroj spustí a o sekundu neskôr sa na displeji zobrazí obrazovka prípravy merania. Rozsvieti sa ikona °C. Odstráni sa ochranný kryt infračerveného teplomera, potiahne sa ucho a detekčná hlavica infračerveného teplomera sa vloží do zvukovodu, stlačí sa tlačidlo „ON/OFF“ na meranie a po dokončení merania sa zobrazí výsledok merania.
 

Ako teplomer predmetu
Stlačením tlačidla ON/OFF sa prístroj spustí a o sekundu neskôr sa na displeji zobrazí obrazovka prípravy merania. Rozsvieti sa ikona °C, stlačením tlačidla nastavenia sa prepne do módu predmetu. Nechá sa vzdialenosť medzi infračerveným teplomerom a predmetom 1 cm, stlačí sa ON/OFF na meranie a po dokončení merania sa zobrazí výsledok merania.