Sigletic 100 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PVDC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,76 € -2,74 € (-18,9 %)
Dopl. pacienta max. 0,22 € -2,74 € (-92,6 %)
Úhrada poisťovne 11,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,22 € (0,0 %) 11,54 € (0,0 %)
11/23 0,22 € (-92,6 %) 11,54 € (0,0 %)
10/23 2,96 € (0,0 %) 11,54 € (-20,4 %)
09/23 0,00 € 14,50 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sigletic 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0060/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6731D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sigletic 100 mg tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sitagliptín, ktoré je členom skupiny liečiv nazývaných inhibítory DPP-4 (inhibítory dipeptidyl peptidázy-4), ktoré znižujú hladiny cukru v krvi u dospelých pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu.

  • Pomáha zvýšiť hladiny inzulínu tvoreného po jedle a znižuje množstvo cukru tvorené organizmom.
  • Môže sa používať samostatne alebo v kombinácii s niektorými inými liekmi (inzulín, metformín, deriváty sulfonylmočoviny alebo glitazóny).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná dávka je 100 mg 1x denne. 

Porucha funkcie obličiek
Pacienti so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR ≥ 30 až < 45 ml/min): dávka sa zníži na 50 mg 1x denne.
Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR ≥ 15 až < 30 ml/min) alebo s terminálnym štádiom ochorenia obličiek (GFR < 15 ml/min), vrátane pacientov vyžadujúcich hemodialýzu: dávka je 25 mg 1x denne.  

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla, vcelku a zapijú sa vodou. Tabletu je možné rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie 

Liek sa nesmie používať u pacientov s diabetom 1. typu alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy.
Vzhľadom na nedostatok údajov liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku 10 až 17 rokov vzhľadom na nedostatočnú účinnosť.
Liek sa neskúmal u pediatrických pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek sa neskúmal u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a je u nich potrebná opatrnosť. 
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Treba však zobrať do úvahy, že boli hlásené závrat a somnolencia. V prípade, že sa liek používa v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo s inzulínom, môže sa vyskytnúť hypoglykémia.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétu a cvičenie. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, PRESTAŇTE užívať Sigletic a ihneď kontaktujte lekára:
Silná a pretrvávajúca bolesť v bruchu (oblasť žalúdka), ktorá môže vyž ... viac >

Účinné látky

sitagliptín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24