RINGEROV ROZTOK BAXTER-VIAFLO sol inf (vak POF/PA) 20x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,92 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 6,92 € (0,0 %) 21,60 € (0,0 %)
11/23 6,92 € (0,0 %) 21,60 € (0,0 %)
10/23 6,92 € (0,0 %) 21,60 € (0,0 %)
09/23 6,92 € 21,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0204/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40309
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringerov roztok Baxter-Viaflo sol inf 20x500 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu straty vody (dehydratácie) a chemických látok z tela (napríklad v dôsledku silného potenia, porúch obličiek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku, telesnej hmotnosti, klinického a biologického stavu pacienta a od sprievodnej liečby.

Odporúčané dávkovanie:
- pre dospelých, starších ľudí a mladistvých: 500 ml až 3 litre/24 hod,
-  pre dojčatá, batoľatá a deti (dojčatá a batoľatá - od 28 dní do 23 mesiacov, deti - od 2 do 11 rokov): 20-100 ml/kg/24 hod.

Rýchlosť podávania:
Rýchlosť infúzie je zvyčajne 40 ml/kg/24 hod u dospelých pacientov, u starších ľudí a u mladistvých.
U detských pacientov je priemerná rýchlosť infúzie 5 ml/kg/hod, ale táto hodnota sa mení s vekom: 6-8 ml/kg/hod u dojčiat, 4-6 ml/kg/hod u batoliat a 2-4 ml/kg/hod u detí v školskom veku. U detí s popáleninami je dávka v priemere 3,4 ml/kg/percento popáleniny 24 hodín po popálení a 6,3 ml/kg/percento popálenín 48 hodín po popálení.
U detí s vážnym poranením hlavy je dávka v priemere 2850 ml/m2.
V prípade potreby alebo pri operácii môžu byť rýchlosť podávania a celkový objem vyššie.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenózne (i.v.). Infúzny roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať.
Použiť sa má len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je vak nepoškodený. Podať sa má okamžite po napojení na infúzny set. Vak sa vyberie z ochranného obalu tesne pred použitím. Nepoužívať plastové vaky v sériových napojeniach (takéto použitie by mohlo viesť k vzduchovej embólii). Stlačenie i.v. roztoku v pružnom plastovom obale za účelom zvýšenia rýchlosti prietoku môže zapríčiniť vzduchovú embóliu, ak pred podaním nie je reziduálny objem vzduchu z vaku úplne vyprázdnený. Použitie zavzdušňovacieho i.v. setu na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom môže viesť k vzduchovej embólii. Zavzdušňovacie i.v. sety na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom sa nesmú používať s flexibilnými plastovými obalmi.

Roztok sa má podávať aseptickou technikou pomocou sterilného zariadenia. Zariadenie sa má naplniť roztokom, aby sa zabránilo vstupu vzduchu do systému. Aditíva možno pridať pred alebo počas podávania v mieste aplikácie. Informácie o príprave a adititívach – viď SPC, časť. 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže bezpečne používať počas tehotenstva a u dojčiacich žien, ak sa kontroluje rovnováha elektrolytov a tekutín.
Ringerov roztok sa má podávať s osobitnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
U pacientov akéhokoľvek veku sa ceftriaxón nesmie zmiešavať alebo podávať súbežne s intravenóznymi roztokmi s obsahom vápnika, a to ani prostredníctvom odlišných infúznych liniek či odlišných miest zavedenia infúzie. U pacientov starších ako 28 dní je možné postupné podávanie (jeden po druhom).
Pacientom so závažným poškodením obličiek alebo pacientom s rizikom závažného poškodenia obličiek sa má Ringerov roztok podávať opatrne.
Počas podávania sa musí monitorovať rovnováha tekutín a plazmatické koncentrácie elektrolytov (sodíka, draslíka, vápnika a chloridov).
Po liečbe dehydratácie musí tekutina podaná intravenózne vymeniť za udržiavaciu tekutinu, ktorá ióny draslíka a vápnika doplní.
Počas dlhodobej parenterálnej liečby sa musia pacientovi podávať vhodné nutričné doplnky.
V prípade, že neexistujú príslušné štúdie kompatibility s daným liekom, tento roztok nemožno zmiešať s inými liekmi (pozri SPC, časť 6.2).
Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú uvedené podľa ich frekvencie (častosti výskytu).
Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
zmeny koncentrácií chemických látok v krvi (poruchy elektrolytov)
Ak má ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36