Ringer's Injection U.S.P. Bieffe sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0141/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69235
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringer's Injection U.S.P. Bieffe sol inf 1x500 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Infúzny roztok obsahuje chlorid sodný, chlorid draselný a dihydrát chloridu vápenatého. Podáva sa do žily. Zložky tohto roztoku a ich koncentrácie zodpovedajú zložkám krvnej plazmy a ich koncentráciám v nej. Používa sa:

 • ako náhrada pri stratách mimobunkovej tekutiny,
 • na obnovenie rovnováhy sodíka, draslíka, vápnika a chloridu, na liečbu izotonickej dehydratácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.
Pri aplikácii prípravku je vhodné sedieť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rýchlosť a objem infúzie závisia od veku, hmotnosti, klinického stavu (napr. popáleniny, chirurgické zákroky, poranenia hlavy, infekcie) a súbežnú liečbu musí stanoviť lekár so skúsenosťami s podávaním intravenóznych roztokov u detí (pozri časti 4.4 a 4.8).

Odporúčané dávkovanie je:

 • Dospelí, starší ľudia a dospievajúci: 500 - 3 000 ml/24 h.
 • Malé deti a deti: 20 - 100 ml/kg/24 h.
 • U detí so závažným poranením hlavy je dávka v priemere 2 850 ml/m2.
 • U detí s popáleninami je dávka v priemere 3,4 ml/kg/percento popáleniny 24 hodín po popálení a 6,3 ml/kg/percento popálenín 48 hodín po popálení.

Rýchlosť podávania:

 • Dospelí, starší ľudia a dospievajúci: rýchlosť infúzie zvyčajne 40 ml/kg/24 h.
 • Deti: priemerná rýchlosť infúzie je 5 ml/kg/h, ale táto hodnota sa mení s vekom:
  • dojčatá: 6 - 8 ml/kg/h,
  • batoľatá: 4 - 6 ml/kg/h,
  • deti v školskom veku: 2 - 4 ml/kg/h.

V prípade potreby alebo pri operácii môžu byť rýchlosť podávania a celkový objem vyššie.

Spôsob použitia

Intravenózne použitie.

Upozornenie

Počas podávania sa musí monitorovať rovnováha tekutín a plazmatické koncentrácie elektrolytov (sodíka, draslíka, vápnika a chloridov).
Infúzny roztok sa môže používať počas tehotenstva.
Infúzny roztok sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Infúzny roztok sa môže používať počas dojčenia.
Infúzny roztok je kontraindikovaný u pacientov so závažnou insuficienciou obličiek, závažnou hypertenziou, nekompenzovaným zlyhávaním srdca.
Pred pridaním akéhokoľvek lieku sa musí skontrolovať jeho kompatibilita s Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe.
Infúzny roztok sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- zmeny koncentrácií chemických látok v krvi (poruchy rovnováhy elektrolytov), - u pacientov, ktorí majú ochorenie srdca alebo tekutinu v pľúcach ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36