Ringer´s Braun Injection sol inf (PE obal) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 0,00 € (0,0 %) 10,77 € (0,0 %)
01/20 0,00 € (0,0 %) 10,77 € (0,0 %)
12/19 0,00 € (0,0 %) 10,77 € (0,0 %)
11/19 0,00 € 10,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ringer´s Braun Injection
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0748/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33976
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringer´s Braun Injection sol inf 10x500 ml (PE obal)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento infúzny roztok má podobné zloženie elektrolytov ako extracelulárna tekutina. Používa sa na úpravu elektrolytov v sére a acidobázickej nerovnováhy. Elektrolyty sa podávajú na dosiahnutie alebo udržanie normálneho osmotického stavu v extracelulárnom a intracelulárnom priestore. Pre pomerne vysoký obsah chloridov má roztok mierne acidibilujúci účinok. Infúzny roztok sa používa:

  • ako náhrada tekutín a elektrolytov pri stavoch hypochloremickej alkalózy,
  • pri stratách chloridov,
  • pri liečbe izotonickej alebo hypotonickej dehydratácie,
  • ako krátkodobá náhrada intravaskulárneho objemu,
  • ako vehikulum pre kompatibilné koncentráty elektrolytov alebo liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dávkovanie roztoku závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Dospelí
Až do 40ml na kg telesnej hmotnosti denne.

Deti a starší pacienti
Podľa individuálnych požiadaviek. Tu sa používa ako nosný roztok pre iné lieky, podávanie sa určuje podľa týchto liekov.

Spôsob použitia: 

Roztok sa podáva intravenóznou infúziou. Rýchlosť podávania u dospelých je až do 5ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá 1,7 kvapkám na kg telesnej hmotnosti za minútu.

Upozornenie: 

Roztok musí byť podávaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek s tendenciou k hyperkaliémii a pri ochoreniach, kde je indikovaný obmedzený prísun sodíka, ako je srdcová nedostatočnosť, generalizovaný edém, pľúcny edém, hypertenzia, eklampsia. 
Počas liečby je nevyhnutné monitorovať iónogram séra a rovnováhu vody.
K roztoku by sa nemali pridávať žiadne iné lieky alebo substancie, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid sodný , chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36