Rilmenidin Teva 1 mg tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 1,31 € (0,0 %) 15,48 € (0,0 %)
11/22 1,31 € (0,0 %) 15,48 € (0,0 %)
10/22 1,31 € (0,0 %) 15,48 € (0,0 %)
09/22 1,31 € 15,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rilmenidin Teva 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0621/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
22779
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rilmenidin Teva 1 mg tbl 90x1 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek je antihypertenzívum (liek proti vysokému krvnému tlaku), ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Používa sa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne ráno.
Ak je po 1 mesiaci liečby účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 1 tabletu 2x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár a môže trvať neobmedzene dlhú dobu. Liečba sa nikdy nesmie ukončiť náhle, ale treba ju ukončovať postupným znižovaním dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú na začiatku jedla (vždy ráno, prípadne ráno a večer), v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať tehotným ženám.
Liek sa neodporúča podávať počas dojčenia.
Tento liek sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Z dôvodu možnosti ortostatickej hypotenzie majú byť starší pacienti poučení o zvýšenom riziku pádu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min).
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytnú príznaky pomalého srdcového tepu (bradykardie) vrátane mierneho točenia hlavy, mdlôb alebo únavy, obráťte sa na svojho lekára.
Pozorované boli nasledujúce vedľajšie účinky:
Čas ... viac >

Účinné látky

rilmenidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36