REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl plg 8 mg (blis.PVC/PE/PVdC-Al/papier-bezpeč.blis.) 1x84 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 80,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,03 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 80,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,03 € (0,0 %) 80,19 € (0,0 %)
04/24 0,03 € (0,0 %) 80,19 € (0,0 %)
03/24 0,03 € (0,0 %) 80,19 € (0,0 %)
02/24 0,03 € 80,19 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

REQUIP-MODUTAB 8 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0314/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0665C
Názov produktu podľa ŠÚKL
REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl plg 84x8 mg (blis.PVC/PE/PVdC-Al/papier-bezpeč.blis.)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ropinirol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Účinkuje ako prirodzený hormón dopamín, vďaka čomu pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.

Používa sa samostatne alebo v kombinácii s levodopou na liečbu Parkinsonovej choroby. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehĺtať celé a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť. Môžu sa užívať nezávisle od jedla, 1x denne a v ten istý čas každý deň.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča používať, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevažuje možné riziko pre plod.
Liek sa nemá používať u dojčiacich matiek.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.

U pacientov vo veku 75 a viac rokov sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchami funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy.
Náhle prerušenie liečby môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu.
Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením odporúča sledovanie krvného tlaku.
Ak pacienti počas liečby prestanú alebo začnú fajčiť, môže byť potrebná úprava dávkovania. 
Pred ukončením liečby alebo znižovaním dávky lieku, má byť pacient informovaný o možných abstinenčných príznakoch (frekvencia neznáma).
Pacienti majú byť pravidelne sledovaní pre rozvoj mánie alebo impulzívnych porúch (patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualita, nutkavé míňanie alebo nakupovanie, nekontrolované prejedanie sa a nutkavé prejedanie sa).
Počas liečby sa môžu vyskytnúť halucinácie, ospalosť a/alebo epizódy náhleho spánku, v prípade výskytu týchto prejavov pacient, nemá viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
4 mg tablety obsahujú 
azofarbivo oranžovú žlť (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Výskyt vedľajších účinkov REQUIP-MODUTABU je pravdepodobnejší, keď ho začínate užívať po prvýkrát, alebo keď vám práve zvýšili jeho dávku. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa st ... viac >

Účinné látky

ropiniroliumchlorid

Indikačná skupina

27 - Antiparkinsoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36