RAGWIZAX lyo slg 12 SQ-Amb (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 768,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 115,37 € -9,09 € (-7,3 %)
Úhrada poisťovne 653,49 € +9,09 € (+1,4 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 115,37 € (0,0 %) 653,49 € (0,0 %)
07/24 115,37 € (-7,3 %) 653,49 € (+1,4 %)
06/24 124,46 € (0,0 %) 644,40 € (0,0 %)
05/24 124,46 € 644,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RAGWIZAX
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0076/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7149C
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAGWIZAX lyo slg 90x12 SQ-Amb (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO SLG - Sublingválny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje štandardizovaný extrakt alergénov z peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia).

  • Používa sa u dospelých a detí od 5 rokov na liečbu alergickej rinitídy (zápal sliznice nosa) a/alebo konjunktivitídy (zápal očných spojoviek) vyvolanej peľom ambrózie. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie
Odporúčaná dávka pre dospelých a detí od 5 rokov: 1 sublingválny lyofilizát denne.
Účinok v prvej sezóne peľu ambrózie sa očakáva vtedy, ak sa liečba začne najmenej 12 týždňov pred očakávaným začiatkom tejto sezóny a pokračuje počas nej.

Prerušenie liečby
Ak sa liečba preruší na obdobie do 7 dní, s liečbou môže opätovne začať samotný pacient.
Ak sa liečba preruší na obdobie dlhšie ako 7 dní, pred jej opätovným začatím sa odporúča kontaktovať lekára.

Dĺžka liečby
Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii obdobie liečby 3 rokov.
Ak sa počas 1. roka liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, nie je indikácia na pokračovanie liečby.

Spôsob použitia

Sublingválny lyofilizát sa má ihneď po otvorení blistru vybrať z blistrovej jednotky suchými prstami a položiť pod jazyk, kde sa rozpustí. Počas približne 1 minúty sa má zamedziť prehĺtaniu. Počas ďalších 5 minút sa nemá konzumovať žiadne jedlo ani nápoje.

Prvý sublingválny lyofilizát sa má požiť pod dohľadom lekára a pacient sa má sledovať aspoň 0,5 hodinu.

Upozornenie

Liečbu majú začínať lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou alergických ochorení.
Liečba sa nemá začínať počas tehotenstva. Ak k tehotenstvu dôjde počas liečby, v liečbe možno pokračovať po zhodnotení celkového stavu pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie lieku.
Neexistujú žiadne klinické údaje týkajúce sa užívania lieku počas dojčenia. Nepredpokladajú sa však žiadne účinky na dojčené deti.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 5 rokov nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zhoršením astmy za posledné 3 mesiace.
U pacientov s astmou, ktorí majú akútnu infekciu dýchacích ciest, sa má podanie oddialiť do vyliečenia infekcie.
V prípade závažných systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, angioedému, ťažkostí pri prehĺtaní, ťažkostí pri dýchaní, zmien hlasu, hypotenzie alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba prerušiť a okamžite kontaktovať lekár.
U pacientov so závažným zápalom v ústnej dutine (napr. orálny lichen planus, vriedky, kandidóza), rankami alebo po chirurgickom zákroku v ústnej dutine (vrátane extrakcie zuba alebo po strate zuba) je treba začatie liečby oddialiť a prebiehajúcu liečbu treba dočasne prerušiť, aby sa ústna dutina mohla zahojiť.
Liek môže obsahovať stopové množstvá bielkovín pochádzajúcich z rýb.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov je miernej až strednej úrovne závažnosti, objavia sa na začiatku liečby a samo ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60