RAGWIZAX lyo por 12 SQ-Amb (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 768,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 124,46 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 644,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 124,46 € (0,0 %) 644,40 € (0,0 %)
02/23 124,46 € (0,0 %) 644,40 € (0,0 %)
01/23 124,46 € (0,0 %) 644,40 € (0,0 %)
12/22 124,46 € 644,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RAGWIZAX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0076/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7149C
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAGWIZAX lyo por 90x12 SQ-Amb (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO POR - Perorálny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje štandardizovaný extrakt alergénov z peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) a používa sa na liečbu alergickej rinitídy u dospelých a detí (od 5 rokov) vyvolanej peľom ambrózie, sprevádzanej konjunktivitídou alebo bez konjunktivitídy napriek užívaniu liekov na zmiernenie symptómov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie
Odporúčaná dávka pre dospelých a detí (od 5 rokov): 1 perorálny lyofilizát denne.
Účinok v prvej sezóne peľu ambrózie sa očakáva vtedy, ak sa liečba začne najmenej 12 týždňov pred očakávaným začiatkom tejto sezóny a pokračuje počas nej.

Prerušenie liečby
Ak sa liečba preruší na obdobie maximálne 7 dní, s liečbou môže opätovne začať samotný pacient. Ak sa liečba preruší na obdobie dlhšie ako 7 dní, pred jej opätovným začatím sa odporúča kontaktovať lekára.

Dĺžka liečby
Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii obdobie liečby 3 rokov.
Ak sa počas prvého roka liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, nie je indikácia na pokračovanie liečby.

Spôsob použitia

Perorálny lyofilizát sa má ihneď po otvorení blistru vybrať z blistrovej jednotky suchými prstami a položiť pod jazyk, kde sa rozpustí. Počas približne 1 minúty sa má zamedziť prehĺtaniu. Počas ďalších 5 minút sa nemá konzumovať žiadne jedlo ani nápoje.

Prvý perorálny lyofilizát sa má požiť pod dohľadom lekára a pacient sa má sledovať aspoň pol hodinu.

Upozornenie

Liečba sa nemá začínať počas tehotenstva. Ak k tehotenstvu dôjde počas liečby, v liečbe možno pokračovať po zhodnotení celkového stavu pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie lieku.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 5 rokov nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zhoršením astmou období posledných 3 mesiacov pred začatím liečby.
U pacientov s astmou, ktorí majú akútnu infekciu dýchacích ciest, sa má podanie oddialiť do vyliečenia infekcie.
V prípade závažných systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, angioedému, ťažkostí pri prehĺtaní, ťažkostí pri dýchaní, zmien hlasu, hypotenzie alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba prerušiť a okamžite kontaktovať lekár.
U pacientov so závažným zápalom v ústnej dutine (napr. orálny lichen planus, vriedky, kandidóza), rankami alebo po chirurgickom zákroku v ústnej dutine (vrátane extrakcie zuba alebo po strate zuba) je treba začatie liečby oddialiť a prebiehajúcu liečbu treba dočasne prerušiť, aby sa ústna dutina mohla zahojiť.
Liek môže obsahovať stopové množstvá bielkovín pochádzajúcich z rýb.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov je miernej až strednej úrovne závažnosti, objavia sa na začiatku liečby a samovoľn ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60