Quickclean 40 mg/2 ml Gél s hyaluronátom sodným v predplnenej injekčnej striekačke, na náhradu synoviálnej tekutiny na kĺby (20 mg/1 ml) 1x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 68,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 42,02 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 42,02 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
07/23 42,02 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
04/23 42,02 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
01/23 42,02 € 26,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, TRA, ORT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Quickclean 40 mg/2 ml Gél s hyaluronátom sodným
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J1076A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gél s hyaluronátom sodným Quickclean 40 mg/2 ml, na náhradu synoviálnej tekutiny na kĺby
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Cena: od 71,37 €

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka. Číry gélový roztok získaný rozpustením hyaluronátu sodného alebo kyseliny hyalurónovej (ďalej len „HA“) vo fyziologickom roztoku pufrovanom fosfátmi, ktorý je v predplnenej injekčnej striekačke. Je určený na jednorazovú intraartikulárnu aplikáciu. Môže byť použitý v ortopédii ako prostriedok na zlepšenie funkcie kĺbov. Pri aplikácii do kĺbového púzdra vďaka svojej makromolekulovej štruktúre a dobrej viskoelasticite stimuluje synovium k produkcii vlastného vysokomolekulárneho hyaluronátu, ktorý je prospešný pre zníženie bolesti, zlepšenie mobility kĺbu, potlačenie synovitídy a zamedzenie postupu ochorenia. 

 • Produkt je jedinečným typom lineárneho makromolekulárneho mukopolysacharidu, ktorý tvoria opakujúce sa disacharidové jednotky kyseliny glukurónovej a N-acetyl glukozamínu. Jeho sumárny vzorec je (C14H21NO11)n.
 • Nemá živočíšny pôvod, vyznačuje sa vysokou elasticitou, lubrikáciou, dobrou biokompatibilitou a schopnosťou vyvolať pozitívnu zmenu v organizme.
 • Je to medicínsky polymér extrahovaný a rafinovaný moderným bioinžinierstvom zo streptokokových fermentačných metabolitov. Je sterilný, apyrogény, nespôsobuje alergiu, genetickú toxicitu ani kožnú dráždivosť.
 • Vďaka spôsobu výroby fermentáciou, produkt nepredstavuje riziko prenosu vírusu ako je to v prípade extrakcie zo živočíšnych tkanív a orgánov.

Indikácie
QuickcleanTM je indikovaný na liečenie symptómov osteoartrózy kĺbov. Nahradením a doplnením patologickej synoviálnej tekutiny v osteoartritickom kĺbe znižuje bolesť a zlepšuje funkciu kĺbu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

QuickcleanTM sa musí podávať výlučne intraartikulárne. Prípravok nevstrekujte extraartikulárne. Nepodávaj-te intravenózne. Odporúča sa vykonať dva liečebné cykly ročne, každých 6 mesiacov, podľa odporúčania lekára.

A. Nasadenie ihly na injekčnú striekačku

 1. Odstráňte kryt. Podržte injekčnú striekačku a odstráňte kryt striekačky.
 2. Nasaďte ihlu. Držte pevne injekčnú striekačku a nasaďte ihlu (vyberte vhodný typ ihly) na Luerov zámok na konci striekačky.
 3. Utiahnite ihlu. Ihlu uťahujte otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej polohy.

B. Pokyny pre lekára

 1. QuickcleanTM je určený pre intraartikulárnu aplikáciu a mal by byť podaný len skúseným lekárom.
 2. Mali by byť dodržané všetky zásady aseptickej aplikácie.
 3. Pokiaľ sa v kĺbe vyskytuje akýkoľvek výpotok, pred aplikáciou QuickcleanTM ho odstráňte. Celý obsah injekčnej striekačky by mal byť podaný a na jeden raz.
 4. Po jednorazovom použití striekačku a ihlu zlikvidujte.