PYRIDOXIN LÉČIVA INJ sol inj (amp. skl.) 5x1 ml/50 mg

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PYRIDOXIN LÉČIVA INJ
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0664/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00584
Názov produktu podľa ŠÚKL
PYRIDOXIN LÉČIVA INJ sol inj 5x1 ml/50 mg (amp. skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pyridoxíniumchlorid (pyridoxín – vitamín B6), vo vode rozpustný vitamín, ktorý sa v potravinách vyskytuje v prirodzenej forme spolu s ostatnými vitamínmi skupiny B. Pyridoxín hrá významnú úlohu v činnosti rôznych enzýmov, ktoré sú nevyhnutné pre rozklad a zužitkovanie bielkovín, cukrov a tukov z potravy. Vitamín B6 je dôležitý pre tvorbu červených krviniek a protilátok. Nedostatok vitamínu B6, spôsobený niektorými vrodenými poruchami látkovej premeny alebo niektorými liekmi sa prejavuje ochorením nervového systému a kože: seboreickou dermatídou (ochorenie prejavujúce sa nadmerným vylučovaním kožného mazu), popraskanými perami, zápalmi jazyka, zápalmi ústnej dutiny, málokrvnosťou (hypochrómnou anémiou), výskytom kyseliny xanturenovej v moči (xanturenová acidúria). U detí sa môžu vyskytnúť kŕče. Potrebná denná dávka vitamínu B6 je závislá od veku a od príjmu bielkovín v strave a u dospelých je asi 2,2 mg denne.

Liek sa používa na odporučenie lekára u dospelých, dospievajúcich a detí pri prevencii a v liečbe stavov spojených s nedostatkom vitamínu B6.

Zvýšená potreba vitamínu B6 je napr. pri niektorých dedičných poruchách látkovej premeny, pri poruche vstrebávania živín z čriev, z dôvodu ochorenia pečene a žlčových ciest, pri prudkom úbytku hmotnosti u pacientov s nedostatočnou alebo jednostrannou výživou, pri alkoholizme, pri srdcovej nedostatočnosti, pri dlhodobých horúčkach, pri hemodialýze, zvýšenej činnosti štítnej žľazy, pri chorobách čriev (neznášanlivosť na lepok, hnačky, Crohnova choroba), pri dlhodobom strese, pri podvýžive v dôsledku nevhodnej diéty u pacientov, ktorým sa podáva parenterálna výživa (mimo tráviaci trakt).
Zvýšené požiadavky na všetky vitamíny sú v tehotenstve a v období dojčenia.
Zvýšená potreba vitamínu B6 môže vzniknúť následkom podávania niektorých liekov: cykloserínu, etiónamidu, hydralazínu, imunosupresív (lieky tlmiace imunitnú reakciu organizmu), izoniazidu, penicilamínu, perorálnych kontraceptív s obsahom estrogénov, pri medikácii vysokými dávkami estrogénov v terapii nádorov.
Ďalej sa používa u novorodencov s dedičným syndrómom pyridixínovej závislosti ako prevencia málokrvnosti a mentálnej retardácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Dospelým sa ako nutričný doplnok pri syndróme pyridoxínovej závislosti podáva najskôr 30 – 400 mg/deň intramuskulárne (i.m.) alebo intravenózne (i.v.), potom sa pokračuje perorálnym podávaním.
Pri poliekovom deficite sa podáva 50 – 200 mg/deň i.m. alebo i.v. 3 týždne, potom sa podáva 25 – 100 mg/deň podľa potreby.
Antidotum otravy cykloserínom: 300 mg aj viac/deň i.m. alebo i.v.
Intoxikácia izoniazidom (10 g a viac): dávka závisí od množstva podaného izoniazidu, i.v. 4 g, potom každých 30 minút 1 g i.v. podľa potreby.

Deti:
Pri kŕčoch v dôsledku deficitu pyridoxínu sa podáva jednorazovo 100 mg i.m.
Pri syndróme pyridoxínovej závislosti u dojčiat (so záchvatmi) sa podáva začiatočná dávka 10 - 100 mg pyridoxínu i.m. alebo i.v.

Pri dávke 200 mg podávanej denne počas viac ako 30 dní môže vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je možné použiť intramuskulárne i intravenózne.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva. Pri užívaní vysokých dávok však môže u novorodenca vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti, preto je vhodné liek počas tehotenstva užívať len pri skutočne zvýšenej potrebe a po konzultácii s lekárom.
Liek sa vylučuje do materského mlieka, preto je vhodné liek počas dojčenia užívať len pri skutočne zvýšenej potrebe a po konzultácii s lekárom.
U pacientov užívajúcich liek môže byť falošne pozitívna Ehrlichova reakcia na urobilinogén (žlčové farbivo).
Uchovávať pri teplote 10 - 25°C a chrániť pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri dávke 200 mg podávanej denne počas viac ako 30 dní môže vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa ... viac >

Účinné látky

pyridoxíniumchlorid (vitamín B6)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24