Pyridoxin Léčiva tbl 20 mg (blis. PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Pyridoxin Léčiva
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0665/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00280
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pyridoxin Léčiva tbl 20x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,92 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje pyridoxín (vitamín B6), ktorý patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. 

Používa sa na odporučenie lekára u dospelých, dospievajúcich a detí pri prevencii a liečbe stavov spojených s nedostatkom vitamínu B.

Zvýšená potreba vitamínu Bje:

  • pri niektorých dedičných chorobách látkovej premeny,
  • pri poruche vstrebávania z čriev,
  • pri alkoholizme,
  • pri prudkom úbytku hmotnosti u pacientov s jednostrannou výživou,
  • pri užívaní niektorých liekov, napr. pri liečbe tuberkulózy izoniazidom,
  • u žien užívajúcich tabletky na ochranu pred otehotnením, 
  • počas tehotenstva a v období dojčenia.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nutričný doplnok pri syndróme pyridoxínovej závislosti 

Dospelí a deti:
Počiatočná dávka: 30 - 400 mg/deň (1,5 - 20 tabliet).
Udržiavacia dávka: 50 mg/deň (2,5 tablety).

Dojčatá:
10 mg (1/2 tablety) denne. 

Doplnok diéty počas 3 týždňov

Dospelí: 10 - 20 mg/deň (1/2 - 1 tableta).

Deti: 10 mg (1/2 tablety) denne. 

Vrodené poruchy metabolizmu u dospelých (cystatiónúria, hemocystínúria, hyperoxalúria, xanturenická acidúria)

100 - 400 mg denne.

Poliekový deficit u dospelých

Preventívne pri terapii penicilamínom alebo izoniazidom: 10 - 50 mg/deň,
pri terapii hydralazínom a cykloserínom: 100 - 300 mg/deň.
Terapeuticky sa podáva 50 - 200 mg/deň počas 3 týždňov, potom 20 - 100 mg/deň z dôvodov prevencie relapsu.

Alkoholizmom vyvolaná anémia

50 mg/deň 2 - 4 týždne; ak anémia ustúpi, pokračuje sa ďalej podľa potreby z dôvodov prevencie relapsu.

Hereditárna sideroblastická anémia

200 - 400 mg/deň 1 - 2 mesiace; potom, pri úspešnej terapii, 30 - 50 mg/deň doživotne.

Spôsob použitia

Tableta sa prehĺtne a zapije vodou. Môže sa rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Podávanie lieku v tehotenstve a v období dojčenia je indikované len pri skutočne zvýšenej potrebe.
U pacientov užívajúcich pyridoxín môže byť falošne pozitívna Ehrlichova reakcia na urobilinogén.
Už v dávke 5 mg znižuje pyridoxín účinky levodopy, preto je nutné podávať ju spoločne s inhibítorom dopa dekarboxylázy.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Len úplne ojedinele sa po užití vyšších dávok môže dočasne objaviť pálenie záhy alebo nevoľnosť.
Pri dávke 200 mg denne podávanej dlhšie ako 30 dní môže vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti.
H ... viac >

Účinné látky

pyridoxín (vitamín B6)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36