Propranololi hydrochloridum - FAGRON 1x100 g

Mohlo by vás zaujímať

Propranololi hydrochloridum - FAGRON
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Dodávatelia

Popis a určenie

Farmaceutická substancia určená pre magistraliter prípravu. Biely alebo takmer biely prášok. Je dobre rozpustný vo vode a alkohole v 96%.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Informácia od dodávateľa *

V praxi sa potvrdil veľmi dobrý účinok propranololu v terapii infantilného hemangiómu, a to vrátane bezpečnosti lieku a jeho dobré tolerancie.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.