Prestilol 5 mg/10 mg tbl flm (obal PP) 3x30 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,36 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 16,11 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
04/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
03/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
02/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
01/18 16,11 € 11,25 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, NEF, KAR, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prestilol  5 mg/10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0097/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8111B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prestilol 5 mg/10 mg tbl flm 90(3x30)x5 mg/10 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, bisoprololiumfumarát a perindopril arginín v jednej tablete:

  • Bisoprololiumfumarát patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory. Betablokátory spomaľujú srdcovú frekvenciu a robia srdce výkonnejším v pumpovaní krvi do celého tela.
  • Perindopril arginín je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Pôsobí rozšírením krvných ciev, čo srdcu uľahčí prečerpávať krv cez ne.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo stabilného chronického srdcového zlyhávania (stav, keď srdce nie je schopné pumpovať dostatok krvi, aby vyhovelo potrebám tela, čo má za následok dýchavičnosť a opuch) a/alebo na zníženie rizika srdcových príhod, ako je srdcový infarkt, u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca (stav, keď je znížený alebo zastavený prísun krvi do srdca) a u tých, ktorí už mali srdcový infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie prísunu krvi do srdca rozšírením ciev, ktoré ju dodávajú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obvyklé dávkovanie je jedna tableta jedenkrát denne.

Pre pacientov stabilizovaných s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 5 mg: jedna polovica tablety 5 mg/10 mg jedenkrát denne. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami.

Pacienti majú byť stabilizovaní s bisoprololom a perindoprilom v rovnakých dávkach najmenej 4 týždne.

Tableta 5 mg/10 mg sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek má byť odporúčaná dávka lieku založená na klírense kreatinínu, ako je uvedené v tabuľke 1 v časti 4.2 v SPC.

Spôsob použitia

Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne (v niektorých prípadoch lekár môže predpísať jednu polovicu tablety). Tabletu užite ráno pred jedlom a zapite pohárom vody. Liečba sa nemá náhle ukončiť, najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca.

Upozornenie

Kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u tehotných žien v druhom a treťom trimestri gravidity.
Liek zvyčajne neovplyvňuje pozornosť, ale u niektorých pacientov sa vzhľadom na nízky krvný tlak môže vyskytnúť závrat alebo slabosť, obzvlášť na začiatku liečby alebo po zmene lieku, ako aj v spojení s alkoholom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať tento liek a okamžite vyhľadajte lekára, ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
· ťažký závrat alebo mdloba vzhľadom na nízky krvný tlak (časté - môžu postihovať me ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30