PRESTARIUM Forte COMBI A tbl flm 10 mg/2,5 mg (obal PP) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 7,67 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
06/24 7,67 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
05/24 7,67 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
04/24 7,67 € 5,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PRESTARIUM Forte COMBI A
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0118/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65593
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRESTARIUM forte COMBI A tbl flm 1x30x10 mg/2,5 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory. Indapamid je diuretikum ("tablety na odvodnenie"). 
Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne užitá ako jednotlivá dávka.
Ak je to možné, odporúča sa individuálna titrácia dávky zložkami lieku. Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie.

Starší pacienti
Liečba sa má začať po prehodnotení odozvy krvného tlaku a renálnych funkcií.

Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus
Liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Liek nie je odporúčaný počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene a ťažkej a stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 60 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Pre nedostatok dostatočných terapeutických skúseností sa liek nemá používať u dialyzovaných pacientov.
U pacientov s cukrovkou sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Indapamid obsiahnutý v lieku môže spôsobiť hypomagnezémiu a hypokaliémiu.
Odporúča sa monitorovanie draslíka a horčíka v plazme a EKG. V prípade potreby sa má liečba upraviť.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas užívania lieku sa všeobecne neodporúča konzumácia alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný:
- závažné závraty alebo upadanie do mdlôb ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36