PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg tbl (obal PP) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 6,36 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
04/20 6,36 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
03/20 6,36 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
02/20 6,36 € 1,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0163/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4212B
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg tbl 1x30x3,5 mg/2,5 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv:

  • perindoprilu, ktorý je inhibítorom ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu). 
  • amlodipínu, ktorý je antagonistom vápnika a patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 3,5 mg/2,5 mg 1x denne. U pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný s liekom v sile 3,5 mg/2,5 mg, sa najmenej po 4 týždňoch liečby môže dávka zvýšiť na 7 mg/5 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pri miernej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 3,5 mg/2,5 mg každý druhý deň. Dávka 3,5 mg/2,5 mg sa môže užívať 1x denne u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný. U nedostatočne kontrolovaných pacientov môže byť v prípade potreby dávka zvýšená. Bežné lekárske sledovanie zahŕňa monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Liečba je dlhodobá, o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, najlepšie ráno a pred jedlom. Tablety sa zapíjajú vcelku, pohárom vody (nezapíjať grapefruitovým džúsom).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Počas dojčenia sa použitie lieku neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
U starších pacientov je v závislosti na funkcii obličiek potrebná opatrnosť na začiatku liečby. 
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
Pri závažnej poruche funkcie pečene je potrebná opatrnosť.
Pacientom s cukrovkou, ktorí sú liečení ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom.
Liek sa má vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závrat, bolesť hlavy, únava, slabosť alebo nauzea), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte užívať liek a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť ... viac >

Účinné látky

amlodipín , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36