Prednison 5 Léčiva tbl 5 mg (blis. PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,07 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
07/24 0,07 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
06/24 0,07 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
05/24 0,07 € 2,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0471/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00269
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prednison 5 Léčiva tbl 20x5 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo prednizón, čo je syntetický steroidný hormón, odvodený od prirodzených hormónov tvorených v kôre nadobličiek. Prednizón tlmí zápal, alergické prejavy a znižuje normálnu aj chorobne zvýšenú činnosť systému nevyhnutného pre obranyschopnosť organizmu.

Používa sa samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi u dospelých a detí na liečbu príznakov nízkych hladín kortikosteroidov.

Používa sa tiež samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu stavov, ktoré zahŕňajú určité typy ochorení spojivového a väzivového tkaniva a reumatických ochorení, závažné alergické reakcie a niektoré stavy, ktoré majú vplyv na pľúca a dýchanie, kožu, oči, obličky, nadobličky, krv, tráviaci systém.

Niekedy sa tiež používa pri určitých typoch rakoviny, po transplantáciách orgánov často aj s inými liekmi a pri niektorých infekciách so zápalom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Liek sa používa v širokom rozsahu dávkovania.
Pri chronických ochoreniach sa liečba väčšinou začína podávaním nízkych dávok. Nízke dávky kortikosteroidovej liečby: až do 10 mg prednizónu denne, najčastejšie 5 – 7,5 mg/deň. Dávkovanie je individuálne v závislosti od veku a ochorenia. Zvyčajne sa pohybuje od 5-60 mg denne, v niektorých prípadoch presahuje 100 mg/deň. 
Neexistuje maximálna dávka, ale so vzrastajúcou dávkou je pozorované zvyšovanie intenzity a frekvencie nežiaducich účinkov.

V akútnych prípadoch sú potrebné vysoké dávky, napr. pri ťažkej hemolytickej anémii, postihnutí srdca difúznou proliferatívnou glomerulonefritídou spojenou s lupus erythematosus sa užíva 1 až 2 mg/kg perorálneho prednizónu. Začiatočná dávka sa podáva až do dosiahnutia uspokojivej odpovede, potom sa dávky postupne znižujú až na najnižšiu dávku, ktorá zabezpečí potrebnú klinickú odpoveď.

Ak sa nemá potlačiť endogénna sekrécia, podáva sa 1 denná dávka ráno počas raňajok alebo po nich. Pri vyšších dávkach je potrebné celkovú dennú dávku rozdeliť na 2 – 4 čiastkové dávky. Po dosiahnutí udržiavacej dávky sa odporúča postupne prejsť na podávanie každý druhý deň. 

Dávkovanie u detí je individuálne, pri ťažkých stavoch vyžadujúcich nasycovaciu dávku: 2-3 mg/kg/deň rozdelené do 3-4 dávok. Po zvládnutí najzávažnejších prejavov ochorenia sa dávka postupne upravuje- maximum dávky sa podáva ráno a nižšia dávka popoludní a večer.
Udržiavacia dávka pri chronickom podávaní je nižšia ako 1 mg/kg/deň. Podáva sa zvyčajne ráno, prípadne každý druhý deň. 

Starší pacienti
Zvyčajne sa začína na spodnej hranici dávkovacieho rozmedzia, berúc do úvahy častejší výskyt znížených hepatálnych, renálnych a kardiálnych funkcií a súbežnej choroby alebo terapie inými liekmi.

Porucha funkcie štítnej žľazy, stres
Môže byť potrebná úprava dávkovania.

Substitúcia, ukončenie, prerušenie liečby
Liek je nutné vysadzovať liek postupne – najskôr večernú dávku, potom poludňajšiu, najdlhšie sa ponecháva raňajšia dávka. Väčšina pacientov toleruje zníženie dávkovania o 2,5 mg každých 3 až 7 dní, pokiaľ nie je dosiahnutá dávka 5 až 10 mg denne.
Ak počas liečby alebo po vysadení dôjde k záťažovému stavu (trauma, operácia, interkurentná infekcia a pod.) a ak nie je dostatočná funkcia kôry nadobličiek, treba podať pacientovi kortikoidy parenterálne.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú s jedlom, zapíjajú sa vodou. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Dojčatá a batoľatá - určená dávka v 1 tablete sa môže podávať len po jej rozdrvení a rozpustení vo vode.  

Upozornenie 

Počas tehotenstva má byť liek používaný, len ak prínos pre matku preváži riziko pre plod.
Po starostlivom zvážení prínosu dojčenia pre dojča alebo prínosu liečby pre matku sa má rozhodnúť, či ukončiť dojčenie a pokračovať v liečbe alebo prerušiť/ukončiť liečbu. Dávka prijatá dojčaťom sa môže minimalizovať tým, že sa nedojčí 3 až 4 hodiny po užití prednizónu.
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa použitiu lieku, ak žena plánuje otehotnieť, pokiaľ si liečbu nimi nevyžaduje klinický stav muža/ženy.
Očkovanie živou vakcínou je počas liečby kontraindikované (vysokodávkové kortikosteroidy určené na liečbu dlhšiu ako 14 dní sa nemajú podávať 4 týždne pred a po očkovaní). Očkovanie inaktivovanou vakcínou je možné, imunitná odpoveď a úspešnosť očkovania môžu byť ale znížené.
Ak má pacient poruchu funkcie pečene, liek sa má podávať, iba ak je to nevyhnutné.
Ak sa objaví rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia, pacient má navštíviť oftalmológa.
Má sa zvážiť podanie prednizónu a antacida v časovom odstupe 2 až 3 hodiny. 
Počas liečby sa má obmedziť kuchynská soľ v strave, nutný je zvýšený príjem draslíka.
Nekonzumovať sladké drievko, nepiť alkohol.
Suplementácia vitamínu D sa má zvážiť u pacientov liečených prednizónom (najmä pri dlhodobej liečbe ≥ 3 mesiace).
V prípade výskytu únavy, závratov a rozmazaného videnia (najmä pri dlhodobej liečbe) nemá pacient viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Pri dlhodobom užívaní sa odorúča sledovať krvný tlak, glykozúria, glykémia stanovená pred a počas terapie, ďalej kaliémia, prípadné žalúdkové ťažkosti či psychické zmeny, retencia tekutín.
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. So zvyšujúcou sa dávkou je pozorované zvyšovanie výskytu a sily vedľajších účinkov. Pri vysokých dávkach lieku je vhodné, aby lekár sledoval jeho hladinu v krvi.
Časté vedľajšie účinky (môžu post ... viac >

Účinné látky

prednizón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36