POLLINEX Tree sus inj (striek.inj., 300 SU+800 SU+2000 SU) 3x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 87,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 13,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 74,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 13,20 € (0,0 %) 74,77 € (0,0 %)
06/24 13,20 € (0,0 %) 74,77 € (0,0 %)
05/24 13,20 € (0,0 %) 74,77 € (0,0 %)
04/24 13,20 € 74,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

POLLINEX Tree
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0159/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28410
Názov produktu podľa ŠÚKL
POLLINEX Tree sus inj 3x0,5 ml (striek.inj.1-300 SU+striek.inj.2-800 SU+striek.inj.3-2000 SU)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

Vakcína na alergiu obsahujúca zmes upravených extraktov z peľu brezy, jelše a liesky. Používa sa na liečbu sezónnej alergickej sennej nádchy (spôsobenej peľmi stromov) u pacientov, ktorí dobre nereagovali na lieky proti alergii. Upravené extrakty z peľov stromov sa uvoľňujú postupne, čím dochádza k zmierneniu možných vedľajších účinkov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 30. 5. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Predsezónna základná lečba pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov:
Skladá sa 3 dávok s rôznou silou, 1. injekcia (300 SU) sa zvyčajne podáva najneskôr do prvej polovice marca, 2. (800 SU) a 3. dávka (2000 SU) sa podáva v 7- až 14-dennom intervale po predchádzajúcej dávke.
Pokiaľ je interval medzi jednotlivými dávkami dlhší ako 14 dní (napr. z dôvodu oddialenia podania injekcie spôsobeného ochorením), je nutné celú sériu opakovať od začiatku.
Pre zvlášť citlivých pacientov je možné dávkovanie aj prechod medzi jednotlivými dávkami upraviť podľa úvahy alergológa.
Maximálna dávka 0,5 ml sa nesmie prekročiť. 

Pre špecifickú imunoterapiu liekom a ostatné očkovania platia nasledujúce pravidlá:

  • Po podaní poslednej dávky lieku je možné očkovať ďalšími vakcínami najskôr o 2 týždne.
  • Pri súčasnej vakcinácii proti vírusovým a bakteriálnym patogénom môže špecifická imunoterapia pokračovať o 2 týždne po očkovaní a použije sa polovica poslednej podanej dávky. Ďalej sa dávky zvyšujú v 7- až 14-dennom intervale podľa zvyčajného dávkovania.
  • Špecifickú imunoterapiu možno začať 1 týždeň po tuberkulínových testoch, 2 týždne po očkovaní inaktivovanou vakcínou, 4 týždne po očkovaní živou vakcínou a 10 dní po podaní BCG vakcíny.

Spôsob použitia

Podáva pod stabilným tlakom formou subkutánnej injekcie do strednej tretiny laterálno‑posteriórnej časti nadlaktia. Nepodávať intravenózne ani intramuskulárne. Pred použitím je potrebné liek pretrepať a opticky skontrolovať vzhľad. Injekcia nesmie byť opakovane podaná na rovnaké miesto, napr. 1. a 3. injekcia sa musí podať do pravého ramena a 2. injekcia do ľavého ramena. Miesto vpichu sa nesmie trieť. Labilným pacientom môže byť injekcia podávaná v ľahu na lôžku.
Po podaní musia pacienti zostať pod dohľadom lekára aspoň 30 minút kvôli riziku ťažkej systémovej reakcie. Ak sa objavia prejavy precitlivenosti, tento interval sa predĺži až do úplného vymiznutia spomínaných príznakov.

Podrobné informácie o spôsobe podávania sú uvedené v SPC, časť 4.2 a 6.6.

Upozornenie

Liečba liekom je vyhradená odbornému lekárovi – alergológovi a to len v zdravotníckych zariadeniach vybavených pre okamžitú kardiopulmonárnu resusucitáciu.
Liek sa nesmie podávať v tehotenstve a počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí mladších ako 6 rokov.
Počas lečby sa musí pacient vyvarovať expozícii vyvolávajúcemu alergénu a alergénom so skríženou reaktivitou.
V prípade výskytu prejavov alergickej reakcie je potrebné vyhľadať lekára.
Pacienti sa majú vyvarovať konzumácii ťažkých jedál bezprostredne po podaní vakcíny a telesnej námahe alebo cvičeniu 12 hodín po podaní vakcíny.
Pacienti v deň podania lieku nemajú viesť vozidlo ani vykonávať práce vyžadujúce si zvýšenú pozornosť.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke. Zmrazené balenia sa musia zlikvodovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď vyhľadajte pohotovostné lekárske ošetrenie, ak si po podaní lieku POLLINEX Tree všimnete závažnú alergickú reakciu nazývanú anafylaktický šok. Príznaky sú:
- celkové svrbenie a pocit hor ... viac >

Účinné látky

pele stromov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36