Plendil 5 mg tbl plg (liek.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 3,05 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
09/22 3,05 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
08/22 3,05 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
07/22 3,05 € 3,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Plendil 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0545/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94169
Názov produktu podľa ŠÚKL
Plendil 5 mg tbl plg 30x5 mg (liek.HDPE)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo felodipín. Patrí do skupiny liekov označovaných ako antagonisty vápnika. Felodipín znižuje tlak krvi tým, že rozširuje malé krvné cievy. 

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a bolesti pri srdci a na hrudníku, ktoré vznikajú napríklad po námahe alebo po strese (angína pektoris).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia: začiatočná dávka je zvyčajne 5 mg 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže znížiť na 2,5 mg alebo zvýšiť na 10 mg denne alebo sa môže pridať ďalšie antihypertenzívum. Zvyčajná udržiavacia dávka je 5 mg 1x denne.

Stabilná angina pectoris: začiatočná dávka je zvyčajne 5 mg 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg 1x denne.

Starší pacienti: má sa zvážiť počiatočná dávka 2,5 mg denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: môžu mať zvýšené plazmatické koncentrácie felodipínu a môžu reagovať na nižšie dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku (nesmú sa deliť, hrýzť ani drviť) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody). Liek sa má užívať ráno, nalačno alebo po ľahkom, nemastnom jedle,  ktoré neobsahuje veľa tukov alebo sacharidov.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
Liečivo sa vylučuje do materského mlieka, počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa liek neodporúča.
Liečba sa nesmie náhle prerušiť. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Počas liečby sa môže vyskytnúť únava, závrat (najmä na začiatku alebo pri zmene liečby), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek sa nesmie podávať spolu s grepovou šťavou.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje ricínový olej, ktorý môže spôsobiť žalúdočnú nevolnosť a hnačku.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Plendil a okamžite informujte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
precitlivenosť a alergická reakcia: Príznaky môžu zahŕňať vyvýšeniny na koži (podliat ... viac >

Účinné látky

felodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36