Penester tbl flm 5 mg (blis.) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 22,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 22,05 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 22,05 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 22,05 € (0,0 %)
07/20 0,00 € 22,05 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Penester
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0135/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37581
Názov produktu podľa ŠÚKL
Penester tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo finasterid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 5-alfa reduktázy. Liek zmenšuje veľkosť prostaty (predstojnej žľazy) u mužov, keď je zväčšená. Prostata sa nachádza pod močovým mechúrom (ale iba u mužov). Produkuje sekrét, ktorý je súčasťou semennej tekutiny. Zväčšená prostata môže viesť k stavu označovaného ako benígna hyperplázia prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty) alebo BHP.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek môže byť podávaný samostatne alebo v kombinácii s alfa-blokátorom doxazosínom (pozri SPC, časť 5.1).

Dospelí (vrátane starších pacientov):
Odporúčaná dávka je 1 tableta (5 mg finasteridu) 1x denne.

Zlepšenie sa prejaví už v krátkom čase, avšak liečba je potrebná minimálne v trvaní 6 mesiacov. Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa môžu podávať nezávisle od jedla, prehĺtajú sa celé a nesmú sa rozdeliť alebo rozdrviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve (tehotné ženy a ženy, ktoré môžu byť potenciálne tehotné, nesmú manipulovať s rozdrvenými alebo polámanými tabletami kvôli riziku absorpcie finasteridu cez kožu a následnému potenciálnemu riziku pre plod mužského pohlavia).
Ak je partnerka pacienta liečeného finasteridom tehotná alebo môže byť tehotná, odporúča sa minimalizovať expozíciu partnerky spermou pacienta.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien alebo detí.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):
· neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia);
· znížená túžba mať sex ( ... viac >

Účinné látky

finasterid

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36