Pedon Zemiakový škrob bezgluténový (Fecola di patate) 1x250 g

Mohlo by vás zaujímať


Pedon Zemiakový škrob
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Iné potraviny na osobitné výživové účely
Aplikačná forma
PLV - Prášok

Popis a určenie

Potravina na osobitnú výživu. Vhodná pre ľudí s celiakiou, trpiacich trvalou neznášanlivosťou gluténu.
Bezgluténový (bezlepkový) výrobok.

Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Používa sa podľa odporúčaní na obale výrobku alebo podľa vlastnej receptúry.
Ako náhrada celého alebo časti množstva múky na prípravu zákuskov, ako zahusťovadlo pre dezerty, do krémov. Pri zahustení do omáčok a polievok je potrebné rozmiešať škrob vo vode, mlieku či polievke a pridať do varenia pred koncom.

Informácia od dodávateľa *

Pre ľudí s celiakiou, trpiacich trvalou neznášanlivosťou gluténu.
Bezgluténový.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.