PARAMAX-COD tbl 500 mg /30 mg 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PARAMAX-COD
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0678/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59583
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARAMAX-COD tbl 20x500 mg /30 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje fixnú kombináciu dvoch liečiv: paracetamolu a hemihydrátu kodeíniumfosfátu (= kodeín). Liek patrí do skupiny liekov nazývaných analgetiká (lieky na utíšenie bolesti).
Používa sa na krátkodobé potlačenie stredne silnej bolesti, ktorú nie je možné zmierniť inými liekmi proti bolesti, ako je samotný paracetamol alebo ibuprofen.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Užíva sa 1-2 tablety s odstupom 4-6 hodín.
Maximálna denná dávka kodeínu je 240 mg (zodpovedá 8 tabletám).

Dospievajúci vo veku od 12 do 18 rokov:
Užíva sa 1-2 tablety s odstupom 6 hodín.
Maximálna denná dávka kodeínu je 240 mg (zodpovedá 8 tabletám).

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek
Klírens kreatinínu < 30 ml/min: užíva sa 1 tableta s odstupom min. 6 hodín.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene
Je potrebné zníženie dávky alebo predĺženie intervalov medzi dávkami.

Dĺžka liečby: maximálne 3 dni. Ak nedôjde k zlepšeniu stavu je potrebné prehodnotiť liečbu lekárom. Liek sa má podávať iba v čase potreby.

Spôsob použitia

Tablety možno rozdeliť pozdĺž deliacej ryhy na dve rovnaké dávky. 
Zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie vody. Liek sa môže užívať pred jedlom, alebo počas jedla v pravidelných časových intervaloch max. 3 dni.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod. Odporúča sa užívať krátkodobo a v malých dávkach.
Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Kodeín nie je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov vzhľadom na riziko opiátovej toxicity v dôsledku variabilného a nepredvídateľného metabolizmu kodeínu na morfín.
U pacientov s bronchiálnou astmou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek sa nesmie používať pri akútnom ochorení pečene.
Liek sa nesmie používať pri ťažkej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Liek nesmú užívať nesmie používať pri alkoholizme, abúze omamných a psychotropných látok a pri závislosti od opiátov.

Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Liek obsahuje paracetamol, nie je vhodné užívať ďalší paracetamol, či už samostatne alebo v kombinácii.
Pri dlhodobom užívaní sa môže vyvinúť tolerancia.
Nepiť alkohol.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek ihneď vysaďte a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa objaví opuch tváre, pokožky a slizníc alebo dýchavičnosť.
Pri užívaní paracetamolu a kodeínu (liečivá PARAMAXU-COD) sa môžu vyskytnúť nas ... viac >

Účinné látky

kodeíniumfosfát hemihydrát, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60