Oxypro 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 42,50 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 42,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 42,50 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 42,50 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 42,50 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 42,50 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, REU, ORT, ONK, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oxypro 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0324/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89806
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oxypro 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x80 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo oxykodón, je to centrálne pôsobiaci silný liek proti bolesti zo skupiny opioidov.

Používa sa u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov na liečbu silnej bolesti, ktorú možno primerane zvládnuť len opioidnými analgetikami.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka závisí od intenzity bolesti a individuálnej citlivosti každého pacienta na liečbu. 
Má sa vybrať najnižšia účinná dávka.
Liek sa nemá užívať viac ako každých 8 hodín. 

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Titrácia a úprava dávky
Pacienti, ktorí doposiaľ neužívali opioidy: úvodná dávka je 5 mg alebo 10 mg každých 12 hodín. 
Pacienti, ktorí už užívajú opioidy, môžu začať liečbu vyššími dávkami (dávka sa stanoví vzhľadom na predchádzajúcu liečbu opioidmi).

Liečba nerakovinovej bolesti
Zvyčajne dostatočná denná dávka je 40 mg (20 mg 2x denne); môžu však byť potrebné aj vyššie dávky.
Potrebné dávky môžu byť v rozsahu 80-120 mg, individuálne sa môžu zvýšiť až na 400 mg.

Prechod z morfínu na oxykodón je uvedený v SPC, časť 4.2. 

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek/pečene
Úvodná dávka u dospelých sa má znížiť o 50 % a každému pacientovi sa má dávka titrovať na príslušnú kontrolu bolesti v závislosti od jeho klinického stavu.

Pacienti s nízkou telesnou hmotnosťou alebo pomalým metabolizmom liekov, ktorí tiež neužívajú opioidy
Úvodná dávka u dospelých sa má znížiť na 1/2 normálne odporúčanej začiatočnej dávky pre dospelých.

Pacienti s centrálnym spánkovým apnoe
Je potrebné zvážiť zníženie celkovej dávky opioidov.

Vynechanie dávky
Dávka sa môže užiť, ak je ďalšia pravidelná dávka naplánovaná za viac ako 8 hodín. Ak je čas do ďalšej dávky kratší, vynechaná dávka sa má užiť a ďalšia dávka sa užije o 8 hodín neskôr. Následne pokračovať vo zvyčajnom pláne užívania. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liek sa nemá podávať dlhšie, ako je to potrebné. 
Pri vysadzovaní lieku sa odporúča dávku postupne znižovať, aby sa predišlo abstinenčným príznakom.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú v pravidelných časových intervaloch.
Prehltnú sa vcelku, nerozhryzené, nesmú sa deliť ani žuvať. 
Môžu sa užívať nezávisle od príjmu potravy a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie vody.
Grepová šťava ani ľubovníkový čaj sa neodporúčajú.

Upozornenie

Liek nie je indikovaný na liečbu akútnej bolesti a/alebo náhleho zhoršenia bolesti (prelomová bolesť). 
Liek sa v pediatrickej populácii musí používať len na príslušné indikácie a predpisovať ich môže špecialista so skúsenosťami s manažmentom silnej bolesti u detí po dôkladnom zhodnotení prínosov a rizík.
Pacientky, ktoré sú tehotné alebo dojčia, sa musia použitiu tohto lieku vyhnúť v maximálnej možnej miere.
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia. 
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 12 rokov.
Liek sa má podávať opatrne u starších alebo oslabených pacientov, u pacientov so závažnou poruchou funkcie pľúc, pečene alebo obličiek.
Liek sa má podávať opatrne pri toxickej psychóze (napr. alkohol), alkoholizme, známej závislosti na opioidoch, drogovej závislosti, zneužívaní návykových látok alebo alkoholu, delíriu tremens.
Pri opakovanom podávaní lieku sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť. 
Zneužitie alebo úmyselné nesprávne použitie lieku môže viesť k predávkovaniu a/alebo úmrtiu.
Injekčné podanie lieku môže mať nežiaduce účinky, ktoré môžu byť smrteľné.
Liek sa neodporúča pred a počas prvých 12-24 hodín po chirurgickom zákroku.
Súbežné užívanie so sedatívnymi liekmi má byť obmedzené. 
Liek môže zriedkavo spôsobiť fotosenzitivitu.
Nekonzumovať grapy a grapefruitovú šťavu.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Liek môže vyvolať pozitívne výsledky dopingových kontrol.
Liek môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Oxypro môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára:
- Náhle ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, kožná vyrážka a svrbenie, najmä na celom ... viac >

Účinné látky

oxykodónium chlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36