OXYPHYLLIN tbl 100 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OXYPHYLLIN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0121/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00243
Názov produktu podľa ŠÚKL
OXYPHYLLIN tbl 50x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsashuje etofylín, ktorý rozširuje niektoré cievy, rozširuje priedušky a zvyšuje vylučovanie moču. Užíva sa:

  • ako pomocný liek pri niektorých poruchách prekrvenia mozgu, napríklad po cievnych mozgových príhodách alebo pri mozgovej ateroskleróze (kôrnatenie tepien).
  • Na predpis lekára môžu liek užívať i niektorí pacienti (najmä vyššieho a pokročilého veku), ktorí majú naraz viacero rôznych ochorení. U lieku sa uplatňujú jeho mierne účinky spočívajúce v rozšírení priedušiek, v rozšírení ciev okrajových častí tela a srdcových vencovitých tepien a vo zvýšenom vylučovaní moču.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Užíva sa 1-2 tablety 3-4x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody (asi ½ pohára). Užívajú sa v pravidelných časových odstupoch. 

Upozornenie

Liek je počas tehotenstva kontraindikovaný.
Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť pentoxifylínu u detí do 18 rokov nebola doteraz stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym infarktom myokardu a akútnou epilepsiou.
Liek môže v noci zhoršiť prejavy gastroezofageálneho refluxu.
Nepiť alkohol.
Neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť tieto nežiaduce účinky:
- bolesti hlavy, stavy vzrušenia, tras končatín, nepokoj, nespavosť, - zrýchlená, popr. nepravidelná srdcová činnosť, palpitácie (búšenie srdca), pokles kr ... viac >

Účinné látky

etofylín

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48