OXYGEN 99,5 % prenosný kyslíkový inhalátor 1x14 l

Mohlo by vás zaujímať

OXYGEN 99,5 %
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 23,19 €

Popis a určenie

Prenosný kyslíkový inhalátor s 99,5 % čistého kyslíka. Kyslíková fľaša s kyslíkovou maskou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Návod na použitie:

  • Trubička sa vloží do trysky v hornej časti kyslíkovej fľaše.
  • Maska sa založí na ústa a nos, gumičkou sa zabezpečí zo zadnej strany hlavy.
  • Z kyslíkovej fľaše sa zloží biely ochranný uzáver a následne sa zatlačí aktivačné tlačidlo pri nádychu, pridrží približne 2 sekundy a pri výdychu sa tlačidlo uvoľní.
  • Táto činnosť sa vykoná niekoľkokrát po sebe.

Pred ďalším použitím je potrebné počkať minimálne 10 minút.

Nie je na zdravotné použitie.

Upozornenie: Kyslíková fľaša sa môže zdať ľahká pri plnom objeme. Môže spôsobiť alebo zosilniť požiar: okysličovadlo. Obsahuje plyn pod tlakom . Uchovávajte mimo dosahu detí .Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier /ohňa / horúcich miest . Nefajčiť v blízkosti . Nerozptyľujte nad otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi vznietenia. Uchovávajte mimo dosahu odevov a horľavých materiálov. Chráňte redukčné ventily pred mastnotou a olejom. Nádoba pod tlakom: Neprerážať, nespaľujte. V prípade požiaru: zastavte únik kyslíka , ak to je bezpečné. Chrániť pred slnkom. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C.