Oxycomp 10 mg/5 mg tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al-bezpeč.bal.) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,33 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 21,33 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 21,33 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 21,33 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 21,33 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, REU, ORT, ONK, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oxycomp 10 mg/5 mg
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0276/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5140C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oxycomp 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x10 mg/5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-bezpeč.bal.)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá oxykodón, ktorý tlmí bolesť a naloxón, ktorý pôsobí proti zápche vyvolanej oxykodónom.

Používa sa u dospelých na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá zvládnuť len opioidnými analgetikami (silné lieky proti bolesti).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti každého jednotlivého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka. 

Pred začatím liečby sa má spolu s pacientom dohodnúť stratégia liečby vrátane trvania liečby a cieľov liečby a plán ukončenia liečby, v súlade s usmerneniami pre liečbu bolesti.

Odporúčané dávky uvedené nižšie sú vyjadrené vo vzťahu k obsahu oxykodónu/naloxónu.

DOSPELÍ

Pacienti, ktorí doteraz neužívali opioidy:
Začiatočná dávka je 10 mg/5 mg každých 12 hodín.

Pacienti, ktorí už dostávajú opioidy, môžu začať vyššími dávkami v závislosti od ich predchádzajúcich skúseností s opioidmi.

Maximálna denná dávka 160 mg/80 mg je vyhradená pre pacientov, ktorí už boli udržiavaní na stabilnej dennej dávke týmto liekom a ktorí potrebujú zvýšiť dávku.

Zvýšenie dávky sa robí postupne každé 1 až 2 dni po 5 mg/2,5 mg 2x denne, alebo v prípade nutnosti po 10 mg/5 mg až po dosiahnutie stabilnej dávky podávanej 2x denne.

Pacientom, ktorí potrebujú vyššiu dávku, môže byť predpísaný ďalší oxykodón bez naloxónu. Maximálna denná dávka oxykodónium-chloridu nemá prekročiť 400 mg.

Liečba bolesti nenádorového pôvodu:
Zvyčajne postačujú dávky do 40 mg/20 mg, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.

Dĺžka liečby
Liek sa nesmie podávať dlhšie, ako je to absolútne nevyhnutné. Ak už liečba nie je potrebná, je nutné znižovať denné dávky lieku postupne, aby sa predišlo výskytu abstinenčného syndrómu.

Spôsob použitia

Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa užíva nerozhryzená, nesmie sa lámať, žuť ani drviť.
Prehĺta sa vcelku, nezávisle od jedla a zapíja sa s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie vody.
Grepová šťava a ľubovníkový čaj sa neodporúčajú.

Užíva sa v pravidelných časových intervaloch každých 12 hodín (ráno a večer) podľa pevne stanoveného časového režimu. U niektorých pacientov môže byť vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti.

Upozornenie

Liek nie je určený na liečbu prelomovej bolesti.
Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre dieťa.
Počas liečby sa má dojčenie prerušiť.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov.
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene, najmä pri zvýšení dávky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou bronchiálnou astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
Liek sa neodporúča užívať predoperačne alebo počas prvých 12-24 hodín po operácii.
Na liek sa môže pri opakovanom podávaní a dlhšie trvajúcej liečbe vyvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť alebo môže viesť k poruche používania opioidov (OUD).
Ak sa rozhodne o predpísaní lieku súbežne so sedatívami, má sa použiť najnižšia účinná dávka a liečba má trvať čo najkratšie.
Pacienti, u ktorých sa vyskytla ospalosť a/alebo epizódy náhleho zaspávania, sa musia zdržať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov.
Liek sa neodporúča užívať súbežne s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Liek sa neodporúča užívať s grapefruitovou šťavou.
Liek môže spôsobiť pozitívnu reakciu v „antidopingovom“ teste. ​
Nepiť alkohol.
Zvyšky tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa môžu objaviť v stolici, ide o normálny stav.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u vás objavia:
Prestaňte užívať Oxycomp a obráťte sa na lekára, alebo ihneď navštívte najbližšiu pohotovosť, ak z ... viac >

Účinné látky

naloxóniumchlorid, oxykodónium chlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24