Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OXANTIL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0769/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26846
Názov produktu podľa ŠÚKL
OXANTIL sol inj 5x2 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá: etofylín a teofylín, obe sa radia medzi metylxantíny - inhibítory fosfodiesterázy. Majú účinok na rozšírenie ciev (predovšetkým na mozgové a koronárne cievy) a bronchodilatačný účinok (rozšírenie priedušiek). Používa sa:

  • pri poruchách prekrvenia centrálneho nervového systému (ateroskleróza mozgových ciev, trombóza (vznik krvnej zrazeniny) a embólia (upchatie cievy), malácia mozgu),
  • pri chronickej ischemickej chorobe srdca,
  • pri chronickej obštrukčnej bronchopulmonálnej chorobe,
  • pri pľúcnom emfyzéme (rozdutie pľúc, trvalé, abnormálne rozšírenie dýchacích ciest),
  • pri chronickej astmoidnej a obštrukčnej bronchitíde (zápal priedušiek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 80 mg etofylínu a 20 mg monohydrátu teofylínu.

Injekcia sa podáva do svalu alebo veľmi pomaly do žily. Možné je podať aj 2-3 ampulky vnútrožilovou infúziou v 5 % roztoku glukózy alebo izotonickom roztoku chloridu sodného.
Maximálna denná dávka je 960 mg etofylínu a 240 mg teofylínu (tomu zodpovedá 6 ampúl).

Spôsob použitia

Liek je určený na intramuskulárnu, pomalú intravenóznu (viac ako 2 minúty) a i.v. infúznu aplikáciu.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek môže užívať len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym infarktom myokardu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou insuficienciou pečene.

Neodporúča sa fajčiť.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nutkanie na vracanie, krvácanie do žalúdočno-črevnej sústavy, bolesť hlavy, úzkosť, nepokoj, závraty, búšenie srdca. Nežiaduce účinky sú zriedkavé pri správnych terapeutických dávkach.
Hlásenie vedľ ... viac >

Účinné látky

etofylín, teofylín monohydrát

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48