ORTHOFLEX one intraartikulárny roztok v predplnenej striekačke 1x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 183,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 130,42 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 53,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 130,42 € (0,0 %) 53,24 € (0,0 %)
10/23 130,42 € (0,0 %) 53,24 € (0,0 %)
07/23 130,42 € (0,0 %) 53,24 € (0,0 %)
04/23 130,42 € 53,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ORT, TRA, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

ORTHOFLEX one intraartikulárny roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J4915A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok intraartikulárny Hialurom Hondro hyaluronát sodný 60mg, chondroitín sulfát sodný 90mg/3ml, v striekačke
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 179,40 €

Popis a určenie

Viskoelastický sterilný roztok spracovaný aseptickou technikou, ktorý obsahuje dva vysoko purifikované zosieťované biologické polyméry, hyaluronát sodný a chondroitín sulfát sodný. Roztok pozostáva z hyaluronátu sodného získaného bakteriálnou fermentáciou kmeňa Streptococcus a chondroitín sulfátu sodného vyrobeného z hovädzej chrupavky. Dodáva sa v jednorazovej sklenenej injekčnej striekačke s 3 ml roztoku.

Indikácie:
Ako viskoelastický doplnok alebo náhrada synoviálnej tekutiny v ľudských kĺboch, ako je kolenný kĺb a iné synoviálne kĺby (bedrový kĺb, členkový kĺb, rameno, lakeť, zápästie, prsty na rukách a nohách, temporomandibulárne a facetové kĺby).
Na symptomatickú liečbu degeneratívnych ochorení synoviálnych kĺbov, ako je mierna až ťažká osteoartróza. ORTHOFLEX ONE účinkuje vo forme lubrikácie a mecha-nickej podpory.

Podanie 1x za 12 mes., je postačujúcou terapeutickou dávkou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Dávkovanie a podávanie:
Nie je určené na intravenózne vstrekovanie.
Prípravok sa podáva výlučne intraartikulárnym vstrekovaním. Prípravok nevstrekujte extraartikulárne.
Musí sa dodržiavať prísne aseptická technika podávania.
Miesto vpichu sa musí riadne dezinfikovať (70 % alkoholom alebo iným dezinfekčným prostriedkom). Na prípravu kože nepoužívajte súčasne dezinfekčné prostriedky obsahujúce kvartérne amónne soli, pretože v ich prítomnosti sa môže kyselina hyalurónová vyzrážať.
Pred injekčným podaním prípravku odstráňte prípadný kĺbový výpotok. Pred podaním injekcie sa odporúča vykonať artrocentézu.
Naplnenú injekčnú striekačku vyberte z obalu. Pred podaním porušte viditeľné tesnenie a odstráňte uzáver naplnenej injekčnej striekačky. Na injekčnú striekačku nasaďte sterilnú podkožnú ihlu s vhodnou veľkosťou a dĺžkou v závislosti od liečeného kĺbu. Miernym pootočením ju dôkladne pripevnite.
Pri vstrekovaní do kolena sa bežne používajú ihly veľkosti 1,2 – 0,8 mm. Za konečný výber ihly pre všetky intraarktikulárne procedúry zodpovedá lekár.
Synoviálny priestor neprepĺňajte. Množstvo prípravku, ktoré sa má podať, závisí od veľkosti kĺbu. Za určenie vhodného objemu a zabezpečenie toho, aby kĺb nebol preplnený, zodpovedá lekár.
Pred vstreknutím prípravku možno odporučiť podanie podkožného lidokaínu alebo podobného anestetika.
Tak ako pri každom invazívnom zákroku na kĺbe sa odporúča, aby sa pacient počas 48 hodín, ktoré nasledujú po intraartikulárnom vstreknutí, vyhýbal akýmkoľvek namáhavým aktivitám alebo dlhším (t. j. viac ako hodinu trvajúcim) záťažovým činnostiam, ako je beh alebo tenis.

Kontraindikácie:
Orthoflex Gel je kontraindikovaný u pacientov nasledujúcimi problémami:
známa alergia (precitlivenosť) na hyaluronát sodný, chondroitín sulfát alebo na ktorúkoľvek zložku prípravku
• už existujúce infekcie alebo kožné ochorenia v oblasti plánovaného miesta vpichu,
• známa infekcia indexového kĺbu,
• známe systémové poruchy krvácania, krvácanie alebo sklon ku krvácaniu.
Orthoflex Gel môže obsahovať stopové množstvá grampozitívnych bakteriálnych proteínov a je kontraindikovaný u pacientov s anamnézou takýchto alergií.
Nesmie sa používať u pacientov so známou alergiou na materiál získaný z hovädzieho dobytka.