Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia aer ors 176 vstrekov (fľ.HDPE s dáv.pumpou) 1x30 ml

Mohlo by vás zaujímať

Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0232/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8458C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia aer ors 1x30 ml/176 vstrekov (fľ.HDPE s dáv.pumpou)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia
Cena: od 2,55 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo benzydamíniumchlorid a patrí do skupiny liekov nazývaných ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Účinkuje proti bolesti a opuchu (zápalu). Je určený dospelým a deťom vo veku od 6 rokov na liečbu príznakov akútnej bolesti hrdla sprevádzanej typickými príznakmi zápalu ako je bolesť, sčervenanie alebo opuch v orofaryngeálnej oblasti (úst a hltanu).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Roztokový sprej sa obyčajne aplikuje 2- 6x denne (nie častejšie ako každých 1,5 - 3 hodiny).
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: aplikuje sa 4 až 8 vstrekov na jedno podanie.
Deti vo veku od 6 do 12 rokov: aplikujú sa 4 vstreky na jedno podanie.

Ak lekár nepredpísal iné dávky, starším pacientom sa majú podávať dávky určené pre dospelých.

Nemá sa prekročiť odporúčaná dávka. Nepretržitá liečba nemá trvať dlhšie ako 7 dní. Ak sa nedostaví účinok alebo ak sa príznaky (bolesť hrdla a úst) zhoršia, po 3 dňoch je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Spôsob použitia

Tento liek sa nemá používať tesne pred jedlom alebo pitím. 
Pred prvým použitím sa musí stlačiť tlačidlo niekoľkokrát, až kým sa nevystrekne rovnomerné množstvo roztoku.
Zdvihne sa aplikátor s rozprašovačom. Vloží sa aplikátor do úst a nasmeruje rozprašovač na liečenú oblasť. Ukazovákom sa stlačí hlavica spreja. Počas vstrekovania treba zadržať dych.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Liek sa nemá byť používaný počas dojčenia. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. 
Nie sú k dispozícii údaje o účinku lieku na plodnosť.
Neodporúča sa používať u detí, ktoré počas vstreknutia nie sú schopné zadržať dych.
Pri aplikácii treba zabrániť kontaktu lieku s očami.
U pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickými ochoreniami je potrebná opatrnosť. Ak sa vyskytne alergická reakcia, treba prestať používať tento liek a kontaktovať lekára alebo pohotovostnú službu.
Vredy v ústach a hltane môžu byť príznakmi závažnejších ochorení, ak sa príznaky nezlepšia alebo dôjde k zhoršeniu po 3 dňoch, pribudnú ďalšie príznaky treba kontaktovať lekára.
Používanie benzydamínu sa neodporúča u pacientov s precitlivenosťou na salicyláty alebo iné nesteroidné antiflogistiká.
Orocalm nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje 13,22 mg etanolu (alkohol) v každom vstreku, čo zodpovedá 0,17 ml. Množstvo v jednej dávke tohto lieku zodpovedá menej ako 0,5 ml piva alebo vína.
Liek obsahuje polyoxyetylénovaný hydrogenovaný ricínový olej, ktorý môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
Fotosenzitivita (vaša koža sa stane citlivejšou na slnečné žiarenie ako obyčajne, čo spôsobuje svrbenie, červenú, šupinatú vyrážku, nieke ... viac >

Účinné látky

benzydamínium-chlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36