NovoRapid Penfill sol inj 300 U (skl.náplň) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 71,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,66 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 64,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 6,66 € (0,0 %) 64,43 € (0,0 %)
07/20 6,66 € (0,0 %) 64,43 € (0,0 %)
06/20 6,66 € (0,0 %) 64,43 € (0,0 %)
05/20 6,66 € 64,43 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NovoRapid Penfill
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/119/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41377
Názov produktu podľa ŠÚKL
NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje moderný inzulín (inzulínový analóg) s rýchlym účinkom. Moderné inzulíny sú zlepšené verzie ľudského inzulínu. 
Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi. 
Liek začne znižovať cukor v krvi po 10-20 minútach po podaní injekcie, jeho maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 3. hodinou po podaní a trvanie účinku je 3-5 hodín. Navyše sa môže použiť na kontinuálnu infúziu v infúznych pumpách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, dospievajúci a deti od 1 roka:
Dávkovanie je individuálne a určené v súlade s potrebami pacienta. Bežne sa používa v kombinácii so strednodobo pôsobiacim alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom. 
Obvyklá individuálna dávka u dospelých a detí je obvykle medzi 0,5 a 1,0 jednotkou/kg/deň.
Pri bazál-bolusovom liečebnom režime by mala byť požadovaná dávka tvorená z 50-70% uvedeného lieku a zvyšok zo strednodobo pôsobiaceho alebo dlhodobo pôsobiaceho inzulínu.
Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklej diéty alebo počas sprievodného ochorenia.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa môže znižovať potreba inzulínu.

Prechod z iných inzulínových liekov:
Môže sa vyžadovať úprava dávky a môže byť potrebná dávka bazálneho inzulínu. Uvedený liek má rýchlejší nástup účinku a kratšie trvanie účinku, ako rozpustný ľudský inzulín. Keď sa injekcia podáva podkožne do brušnej steny, účinok sa prejaví do 10-20 minút po podaní. Maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 3. hodinou po podaní. Doba trvania účinku je 3 až 5 hodín. Počas prechodu a v prvých týždňoch po ňom sa odporúča dôsledné monitorovanie glukózy.

Spôsob použitia

Injekčný rozotok sa aplikuje iba podkožne ako injekcia do brušnej steny, do stehna, do nadlaktia, do oblasti deltového alebo sedacieho svalu. Miesta podania injekcie sa majú vždy striedať v rámci spomínaných častí tela. Podkožné podávanie do brušnej steny zaručuje rýchlejšiu absorpciu, ako z iných miest podania. Trvanie účinku sa môže meniť podľa dávky, miesta podania, prietoku krvi, teploty a úrovne fyzickej aktivity. Vzhľadom na rýchlejší nástup účinku sa má liek aplikovať tesne pred jedlom. Ak je to potrebné, môže sa podať hneď po jedle.

Ak injekčný roztok nie je číry, bezfarebný a vodný, nepoužívajte ho.

Injekčný rozotok v náplni je vhodný len na subkutánne injekcie z opakovane použiteľného pera. Je určený na použitie s jednorazovými injekčnými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. 

Podrobné informácie na zaobchádzanie s liekom a jeho podávanie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže používať. Intenzívna kontrola glukózy v krvi a sledovanie tehotných žien s diabetom mellitus (1. typu, 2. typu alebo gestačný diabetes mellitus) sa odporúča počas tehotenstva a pri plánovaní tehotnosti.
U dojčiacich žien nie sú žiadne obmedzenia pre liečbu. Môže byť však potrebná úprava dávky.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí do 1 roka neboli doteraz stanovené.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Pred cestou medzi rôznymi časovými pásmami sa má pacient poradiť s lekárom, pretože môže nastať zmena v čase podávania inzulínu a príjmu jedla.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Následkom hypoglykémie môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Tento liek sa nesmie riediť alebo miešať s inými liekmi. Látky pridávané k lieku môžu zapríčiniť rozklad inzulínu aspartátu.
Pred otvorením sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke.
Počas použitia alebo ak sa nosí ako náhrada, má sa uchovávať pri teplote do 30 °C (neuchovávať v chladničke ani v mrazničke), maximálne po dobu 4 týždňov. Náplň sa uchováva vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
a)  Prehľad závažných a veľmi častých vedľajších účinkov
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je veľmi častý vedľajší účinok. Môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
Nízka hladina cukru v krvi s ... viac >

Účinné látky

inzulín aspartát (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30