Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,07 € -0,03 € (-2,7 %)
Úhrada poisťovne 1,10 € +0,03 € (+2,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/23 1,07 € (0,0 %) 1,10 € (0,0 %)
10/23 1,07 € (-2,7 %) 1,10 € (+2,8 %)
09/23 1,10 € (0,0 %) 1,07 € (0,0 %)
08/23 1,10 € 1,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NITRESAN 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0389/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45939
Názov produktu podľa ŠÚKL
NITRESAN 10 mg tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nitrendipín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika. Pomáhajú uvoľňovať a rozširovať cievy. Rozšírením ciev klesne tlak krvi.

Liek sa používa na zníženie vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
1 tableta 2x denne, čo zodpovedá 20 mg nitrendipínu denne. V prípade potreby možno dennú dávku postupne zvýšiť na 2 tablety 2x denne, čo zodpovedá 40 mg nitrendipínu denne.
Maximálna denná dávka je 40 mg nitrendipínu.

Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie pečene:
U týchto pacientov sa môže predĺžiť metabolizmus lieku, čo môže zapríčiniť nežiaduci pokles ich krvného tlaku. Z tohto dôvodu sa odporúča začať liečbu s najnižšou možnou dávkou (10 mg nitrendipínu denne) a starostlivo sledovať ich klinickú odpoveď. Ak sa napriek nízkej dávke vyskytne významný pokles krvného tlaku je potrebné zmeniť liečbu.

Liečba je zvyčajne dlhodobá. O presnej dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (ráno a večer), po jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovým džúsom). Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky. Nitrendipín reaguje na svetlo, preto sa majú tablety vybrať z blistrového balenia bezprostredne pred užitím.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva.
Účinok lieku u dojčených novorodencov/dojčiat nie je známy.
Liek sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Počas užívania lieku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):
bolesť hlavy, úzkostné reakcie palpitácia, opuch členkov a dolných končatín, vazodilatácia, začervenanie tváre a začervenanie pokožky, pocit tepl ... viac >

Účinné látky

nitrendipín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48