Nexavar 200 mg tbl flm (blis.PP/Al) 1x112 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3 039,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3 039,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,00 € (0,0 %) 3 039,05 € (0,0 %)
03/23 0,00 € (0,0 %) 3 039,05 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 3 039,05 € (0,0 %)
01/23 0,00 € 3 039,05 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nexavar 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/342/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36227
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nexavar 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 112x200 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je takzvaný multikinázový inhibítor. Pôsobí spomaľovaním miery rastu nádorových buniek a prerušením zásobovania krvou, ktorá podporuje nádorové bunky v raste. Liek sa používa:

  • na liečbu nádoru pečene (hepatocelulárneho karcinómu).
  • na liečbu nádoru obličiek (pokročilý karcinóm z renálnych buniek) v pokročilom štádiu, keď bežná liečba nepomohla zastaviť ochorenie alebo nie je vhodná.
  • na liečbu rakoviny štítnej žľazy (diferencovaný karcinóm štítnej žľazy).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 2 tablety 2x denne (čo zodpovedá celkovej dennej dávke 800 mg, čiže 4 tablety). Dôležité je užívať tento liek v približne rovnakých hodinách počas každého dňa.
Liečba má pokračovať, kým sa pozoruje klinický prínos alebo kým sa nevyskytne neprijateľná toxicita.

Úprava dávkovania:

Ak je nevyhnutné zníženie dávky počas liečby hepatocelulárneho karcinómu (HCC) a pokročilého karcinómu z renálnych buniek (RCC), dávka sa má znížiť na 2 tablety 1x denne.

Ak je nevyhnutné zníženie dávky počas liečby diferencovaného karcinómu štítnej žľazy (DTC), dávka sa má znížiť na 600 mg denne v rozdelených dávkach, čiže 2 tablety a 1 tableta s odstupom 12 hodín.
Ak je nevyhnutné ďalšie zníženie dávky, dávka sa môže ďalej znížiť na 400 mg denne v rozdelených dávkach, čiže 2 tablety s odstupom 12 hodín a, ak je to nevyhnutné, následne na 1 tabletu 1x denne. Po zlepšení nehematologických nežiaducich reakcií sa dávka môže zvýšiť.

Spôsob použitia

Tablety sa odporúča podávať bez jedla alebo s nízkotučnými alebo polotučnými jedlami. V prípade plnotučných jedál sa majú tablety užiť najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Tablety sa majú zapiť pohárom vody.

Upozornenie

Liečba má prebiehať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s používaním protirakovinovej liečby.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné po starostlivom zvážení potrieb matky a rizika pre plod.
Ženy počas liečby nesmú dojčiť.
Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku <18 rokov neboli doteraz stanovené.
Počas liečby sorafenibom bol hlásený pokles hladiny glukózy v krvi. V prípade rozvoja prejavov hypoglykémie sa má liečba dočasne prerušiť.
Po podaní lieku sa môže prejaviť zvýšené riziko krvácania.
Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča dočasné prerušenie liečby u pacientov podrobujúcim sa veľkým chirurgickým výkonom.
Liek predlžuje interval QT/QTc, čo môže viesť k zvýšenému riziku arytmií.
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Neužívať súbežne s prípravkami, ktoré obsajujú ľubovník bodkovaný (Hypericum preforatum) - možné zníženie účinku lieku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tento liek môže tiež ovplyvňovať výsledky niektorých krvných testov.
Veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
hnačka, nevoľnosť, pocit slabosti alebo únavy (únava), bolesť (vrátane bolest ... viac >

Účinné látky

sorafenib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EUO - Európska - orphan
Exspirácia: 36