Nero PURE OXYGEN ENERGY inhalačný kyslík (objem kyslíka 14 l) 1x750 ml

Mohlo by vás zaujímať

Nero PURE OXYGEN ENERGY
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 22,89 €

Popis a určenie

Prípravok obsahujúci 99,5 % kyslíka a 0,5 % atmosférického vzduchu. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

1. Zloží sa ochranný kryt z hornej časti balenia.
2. Maska sa pripojí k ventilu.
3. Maska sa priloží k ústam a nosu, upevní sa.
4. Stlačí sa tlačidlo v hornej časti obalu a kontinuálne sa vdychuje po dobu 2 sekúnd.
5. Opakuje sa až 5x, pred ďalším použitím je potrebné počkať aspoň 10 minút. 

Upozornenie: Nevhodné  pre  deti. Kyslík sa najlepšie používa pri použití pulzného oxymetra, pokiaľ saturácia kyslíka klesne pod 94. Nejedná sa o zdravotnícku pomôcku. Nie je určený k diagnostike, liečbe ani prevenciu akéhokoľvek ochorenia. Určený iba k rekreačným účelom.
Obsahuje plyn pod tlakom. Pri zahriatí môže vybuchnúť. Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív. V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením.

Informácia od dodávateľa *

Migrény, nadmerná ospalosť či fyzická únava môže byť spojená s nedostatkom kyslíka. Rýchlu úľavu poskytne inhalačný kyslík NERO, ktorý dodá energiu mozgu i svalom a celkovo ich povzbudí.

Inhalačný kyslík Nero:
• Zvyšuje výkon, zlepšuje vytrvalosť, pomáha pri regenerácii svalov, uľavuje  od bolesti svalov.
• Znižuje negatívne účinky nadmorskej výšky, vrátane pocitu únavy a dýchavičnosti, optimalizuje športový výkon vo vyšších nadmorských výškach.
• Zlepšuje koncentráciu a uľavuje od duševnej únavy, znižuje stres
• Obnovuje hladinu kyslíka pri zmenách tlaku vzduchu, zmierňuje cestovnú únavu a stres.
• Umožňuje znížiť expozíciu znečisteného vzduchu, znižuje pocity ospalosti, únavy.
• Pomáha bojovať proti dôsledkom konzumácie alkoholu, pomáha obnoviť hladinu energie.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.