NEPHROTECT sol inf (fľ.skl.) 10x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0994/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
72171
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEPHROTECT sol inf 10x500 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liek je infúzny roztok s obsahom aminokyselín, určený na podávanie do žily. Slúži ako zdroj stavebných zložiek potrebných pre tvorbu bielkovín počas parenterálnej výživy (mimo tráviaci trakt) u pacientov s ochorením obličiek.

Používa u pacientov s náhlym alebo dlhodobým zlyhávaním obličiek, vrátane pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu, u nefrotického syndrómu (porucha funkcie obličiek), ako aj na doplnkovú výživu počas dialyzačnej liečby. Podáva sa, ak nie je možné prijímať stravu ústami, resp. nie je možné podávať výživu do tráviaceho traktu sondou, a príjem aminokyselín je nevyhnutné zabezpečiť liekmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie musí zohľadňovať individuálne potreby pacienta.

Pacienti s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek
- ak nie je stanovené inak, podáva sa: 
Pacienti bez dialyzačnej liečby: 0,6-0,8 g aminokyselín/kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 6-8 ml/kg tel. hm./deň.
Pacienti s dialyzačnou liečbou: 0,8-1,2 g aminokyselín/kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 8-12 ml/kg tel. hm./deň.

Doplnková parenterálna výživa pacientov vyžadujúcich dlhodobú hemodialýzu
0,5 g–0,8 g aminokyselín/kg tel. hm./dialýzu; čo zodpovedá 5 – 8 ml/kg tel. hm./dialýzu.

Nefrotický syndróm
2-3 g aminokyselín, čo zodpovedá 20-30 ml na kilogram telesnej hmotnosti a deň.

Maximálna odporúčaná denná dávka
0,8-1,2 g aminokyselín/kg tel. hm.; čo zodpovedá 8-12 ml/kg tel. hm., alebo 560–840 ml u pacienta s hmotnosťou 70 kg.

Dĺžku liečby určuje lekár a závisí od klinického stavu pacienta.
Ak hladina kreatinínu v sére klesne pod 300 μmol/l, je možné použiť bežné roztoky aminokyselín.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na podanie infúziou do centrálnej žily alebo v prípade vhodného zmiešania s inými roztokmi parenterálnej výživy do periférnej žily. Môže sa podať buď cez samostatnú infúznu linku spolu s inou výživou (systém viacerých fliaš/vakov), alebo je možné jeho zmiešanie v jednom vaku s inými roztokmi a podanie konečného nutričného roztoku obsahujúceho všetky zložky. Maimálna rýchlosť infúzie je 0,1 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod. pri parentrálnej výžive a 0,2 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod. pri výžive počas dialýzy.  

Upozornenie

Lekár musí pred podaním starostlivo zvážiť možný prínos a potenciálne riziko pre tehotnú alebo dojčiacu ženu.
V súčasnosti nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s použitím lieku u detí.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy.
Počas parenterálnej výživy je potrebné podávať liek v kombinácii s infúznymi roztokmi, ktoré zabezpečia prísun energie pre pacienta.
Pri kompletnej parenterálnej výžive je potrebné podávať liek spolu s roztokmi, ktoré sú zdrojom energie, elektrolytmi, vitamínmi a stopovými prvkami.
Počas liečby je potrebné kontrolovať bilanciu tekutín, hladiny elektrolytov v sére, acidobázickú rovnováhu, hladinu urey a amoniaku v krvi.
Roztoky aminokyselín sa nemajú miešať s inými liekmi, okrem roztokov určených na parenterálnu výživu, vzhľadom na zvýšené riziko kontaminácie a možnosť inkompatibility.
Používať len číre, bezfarebné alebo slabo nažltlé roztoky v nepoškodenom obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri perorálnom podávaní lieku s obsahom L-tryptofánu dochádza v zriedkavých prípadoch k vzniku tzv. syndrómu eozinofílie-myalgie (EMS). Príznaky syndrómu: značné zvýšenie počtu eozinofilov v krvi, bo ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín, glycín, glycyltyrozín dihydrát, L-alanín, L-arginín, L-fenylalanín, L-histidín, L-izoleucín, L-leucín, L-lyzín monoacetát, L-metionín, L-serín, L-treonín, L-tryptofán, L-tyrozín, L-valín, prolín

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24