Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NEOTON 1 g
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0153/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44895
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEOTON 1 g plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV IFO - Prášok na infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kreatinolfosfát, prirodzenú látku, ktorá je dôležitou súčasťou v energetickom metabolizme bunky. Chráni bunky v ischemických podmienkach a znižuje závažnosť následkov poškodenia tkanív. Zlepšuje najmä energetický metabolizmus, kontraktilné funkcie alebo štrukturálnu integritu svalových a nervových buniek. Ochranný účinok sa prejavuje predovšetkým v orgánoch s vysokým metabolickým obratom, ako je mozog, srdce a kostrové svaly. 

Používa sa:

  • na ochranu srdca (kardioprotekciu) počas kardiochirurgických zákrokov ako prídavok do kardioplegických roztokov.
  • pri myokardiálnej metabolickej tiesni v ischemických podmienkach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 injekčná liekovka obsahuje 1 g sodnej soli kreatinolfosfátu.

Podáva sa 1 injekčná liekovka 1x denne i.v. infúziou počas 45-60 minút.

Na ochranu srdca počas kardiochirurgických zákrokov sa liek pridáva do kardioplegických roztokov v koncentrácii 10 mmol/l.

Vysoké dávky (5-10g/deň) môžu byť použité výnimočne u vybraných jedincov a počas krátkeho časového obdobia.

Spôsob použitia

Na intravenózne (vnútrožilové) použitie. Prášok na injekciu sa riedi vodou na injekciu.

Upozornenie

Rýchle intravenózne podanie dávok 1g kreatinínfosfátu môže viesť k poklesu krvného tlaku.
Liek je kontraindikovaný pri chronickej renálnej insuficiencii, ak sa podáva vo vysokých dávkach (5-10 g/deň).
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
NEOTON je veľmi dobre tolerovaný. Klinicky významné vedľajšie účinky nie sú známe.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo leká ... viac >

Účinné látky

kreatinolfosfát sodná soľ

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36