Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 0,00 € (0,0 %) 12,00 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 12,00 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 12,00 € (0,0 %)
09/22 0,00 € 12,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MOXOSTAD 0,3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0005/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42246
Názov produktu podľa ŠÚKL
MOXOSTAD 0,3 mg tbl flm 100x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí medzi antihypertenzíva. Patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty imidazolínových receptorov. Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (mierna až stredne závažná esenciálna hypertenzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, aj starší ľudia za predpokladu, že nie je porušená funkcia obličiek:
Liečba sa začína s najnižšou dennou dávkou 0,2 mg moxonidínu ráno. Ak je terapeutický účinok nedostatočný, dávku možno po 3 týždňoch zvýšiť na 0,4 mg. Dávka sa môže podávať ako jednorazová dávka (ráno) alebo ako rozdelená denná dávka (ráno a večer). Ak sú výsledky po ďalších 3 týždňoch stále nedostatočné, dávkovanie sa môže ďalej zvýšiť na maximum 0,6 mg podávaných rozdelene ráno a večer.
Maximálna jednotlivá dávka je 0,4 mg moxonidínu a maximálna denná dávka je 0,6 mg moxonidínu.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR > 30 ml/min, ale < 60 ml/min) nemá byť jednorazová dávka vyššia ako 0,2 mg a denná dávka nemá byť vyššia ako 0,4 mg moxonidínu.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie náhle ukončiť. Ak je potrebné liečbu prerušiť má sa dávka znižovať postupne počas 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch ráno alebo ráno a večer, nezávisle od jedla,  v celku a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Počas dojčenia sa liek nemá užívať. Ak je liečba absolútne nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť ospalosť a závraty, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Často boli opísané suchosť v ústach, pocit slabosti (asténia), závrat a ospalosť/spavosť (somnolencia). Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby a časom často vymiznú.
V klinických skúša ... viac >

Účinné látky

moxonidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36