Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,48 € (0,0 %) 0,72 € (0,0 %)
03/23 0,48 € (0,0 %) 0,72 € (0,0 %)
02/23 0,48 € (0,0 %) 0,72 € (0,0 %)
01/23 0,48 € 0,72 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Monotab 20
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0255/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34171
Názov produktu podľa ŠÚKL
Monotab 20 tbl 20x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje izosorbidmononitrát, čo je látka rozširujúca cievy (vazodilatanciá). Izosorbidmononitrát znižuje napätie svaloviny cievnej steny v oblasti zúženia vencovitých tepien a zabraňuje nežiaducemu zvýšeniu ich napätia. Spôsobuje mierne rozšírenie ciev telového obehu. Týmto spôsobom dlhodobo znižuje zaťaženie srdca a zlepšuje zásobovanie kyslíkom v menej prekrvených častiach srdcového svalu. Liek sa používa na:

  • predchádzanie a dlhodobú liečbu anginy pectoris (bolesti pri srdci spôsobené poruchami prekrvenia srdcových vencovitých tepien);
  • liečbu ťažkej srdcovej nedostatočnosti (chronická srdcová insuficiencia) v kombinácii so srdcovými glykozidmi (digoxín), diuretikami (močopudné lieky), ACE inhibítormi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Užíva sa 1 tableta 2x denne.
Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na 1 tabletu 3x denne alebo výnimočne na 2 tablety 2x denne.

Medzi dvoma dávkami sa má dodržať časový odstup 6 – 8 hodín.

Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, po jedle a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť

Upozornenie

Liek sa možne podať tehotným ženám len po dôkladnom zvážení pomeru rizika potencionálneho poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku.
Liek sa môže podať dojčiacim ženám len po dôkladnom zvážení pomeru rizika pre dojča a prínosu liečby pre matku.
Užívanie lieku môže nepriaznivo ovplyvniť reaktivitu pacienta a zhoršiť tým schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje alebo vykonávať prácu bez pevnej opory (hlavne na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene liekov a v kombinácii s alkoholom).
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje, nakoľko alkohol môže zosilniť pokles krvného tlaku.
Pri užívaní lieku bol popísaný rozvoj tolerancie a skrížená tolerancia k ostatným nitrátom. Na minimalizáciu alebo zabránenie rizika rozvoja tolerancie sa liek nemá podávať nepretržite vo vysokých dávkach.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na začiatku liečby sa môžu častejšie vyskytnúť bolesti hlavy (tzv. nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúseností väčšinou doznejú po niekoľkých dňoch pri ďalšom užívaní.
Pri prvom podaní alebo pr ... viac >

Účinné látky

izosorbidmononitrát

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24