Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,77 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
06/22 0,77 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
05/22 0,77 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
04/22 0,77 € 1,80 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MONOSAN 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0141/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96187
Názov produktu podľa ŠÚKL
MONOSAN 20 mg tbl 50x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek rozširuje cievy, predovšetkým žily. Vyvoláva zníženie žilového návratu a zníženie vstupnej záťaže pravej srdcovej komory. Pri vyšších dávkach spôsobuje pokles periférneho cievneho odporu rozšírením drobných tepien. Znižuje prácu ľavej srdcovej komory a znižuje spotrebu kyslíka v srdcovom svale. Tiež priamo rozširuje koronárne tepny srdca.

Liek je určený:

  • na profylaxiu a dlhodobú liečbu angíny pectoris
  • na liečbu ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.

20mg balenie:
Užíva sa 2x denne 1 tableta (čo zodpovedá 40 mg IS-5-MN). U pacientov s vyššou potrebou nitrátov sa môže dávka zvýšiť na 3x denne (čo zodpovedá 60 mg IS-5-MN). Výnimočne sa môže dávka zvýšiť na 2x denne 2 tablety (čo zodpovedá 80 mg IS-5-MN). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

40mg balenie:
Užíva sa 1x denne 1 tableta alebo 2x denne 1/2 tablety (čo zodpovedá 40 mg IS-5-MN). Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 3x denne 1/2 tablety (čo zodpovedá 60 mg IS-5-MN) alebo výnimočne na dávku 2x denne 1 tabletu (čo zodpovedá 80 mg IS-5-MN). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku a zapíjajú sa tekutinou. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

V priebehu tehotenstva sa môže liek podávať len vo zvlášť indikovaných prípadoch po konzultácii s lekárom.
Počas dojčenia sa podávanie lieku neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné zvážiť pomer rizika a prínosu liečby.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym infarktom myokardu s nízkymi plniacimi tlakmi.
Liek je kontraindikovaný pri akútnom obehovom zlyhaní.
Liek je kontraindikovaný pri súbežnom užívaní inhibítorov fosfodiesteráz typu 5 (napr. sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu).
Liek je kontraindikovaný pri výraznej hypotenzii.
Liek môže najmä na začiatku liečby nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov).
Nepiť alkohol!
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek MONOSAN je v terapeutických dávkach bezpečný a dobre tolerovaný.
Hlavne na začiatku liečby je najčastejším nežiaducim účinkom bolesť hlavy, ktorá je obvykle závislá od dávky a v priebehu niekoľ ... viac >

Účinné látky

izosorbidmononitrát

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48