Metypred 4 mg tbl (liek.HDPE) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metypred 4 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0012/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85506
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metypred 4 mg tbl 100x4 mg (liek.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je metylprednizolón, ktorý je kortikosteroidom. Používa sa na liečbu zápalu, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte ochorení. Medzi takéto ochorenia patria:

 • reumatické ochorenia rôzneho pôvodu (napríklad reumatoidná artritída)
 • ochorenia postihujúce spojivové tkanivá (nazývané kolagénové ochorenia)
 • alergické stavy
 • rôzne kožné ochorenia
 • pľúcne ochorenia
 • ochorenia pečene
 • ochorenia súvisiace s krvou a krvotvornými orgánmi (napríklad zmeny v krvnom obraze)
 • ochorenia súvisiace s mozgom a nervovým systémom (napríklad meningitída)
 • ochorenia očí
 • ochorenia obličiek
 • ochorenia tráviaceho traktu
 • nádory.

Tento liek sa používa aj na ochranu pred odmietnutím transplantovaného orgánu a na zníženie tlaku v lebke spôsobeného opuchom mozgu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka je stanovená podľa ochorenia a jeho závažnosti a je to zvyčajne 4‑48 mg/deň. Pri závažných akútnych ochoreniach môže byť však nevyhnutné použitie vyšších dávok. Ak je pacient liečený jednorazovou dennou dávkou, odporúča sa užívať dávku ráno. Pri dlhodobej liečbe sa treba zamerať na čo najnižšiu účinnú dávku, ktorá sa môže podávať každé druhé ráno. Ak dávka prekročí približne 6 mg/deň, riziko nežiaducich účinkov sa jednoznačne zvyšuje. Pre deti sa odporúčajú nižšie dávky.

Pokyny dávkovania uvedené nižšie sú odporúčanou dennou dávkou na začiatok liečby:

 • Systémové reumatické ochorenia: 4‑16 mg
 • Kolagénové ochorenia: 20‑100 mg
 • Alergické stavy: 12‑48 mg
 • Pľúcne ochorenia: maximálne 64 mg
 • Reakcie odmietnutia transplantátu: maximálne 7 mg/kg/deň
 • Hepatálne ochorenia: 16‑48 mg
 • Dermatologické ochorenia: 80‑360 mg
 • Hematologické ochorenia: 16‑100 mg
 • Neurologické ochorenia: maximálne 200 mg
 • Cerebrálny edém v súvislosti s neoplazmami: 24‑100 mg
 • Oftalmologické ochorenia: 12‑40 mg
 • Neoplastické ochorenia: 16‑100 mg
 • Renálne ochorenia: 32‑48 mg
 • Gastrointestinálne ochorenia: maximálne 60 mg

Dlhodobá liečba glukokortikoidmi sa musí vysadzovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov, aby sa zabránilo vzniku syndrómu z vysadenia glukokortikoidov. Podávanie každý druhý deň znižuje riziko adrenokortikálnej insuficiencie a syndrómu z vysadenia v súvislosti s prerušením liečby.
V súvislosti s traumami, ochoreniami a chirurgickým výkonom, sa má dávkovanie metylprednizolónu zvýšiť alebo sa majú podať nejaké ďalšie glukokortikoidy, ak je to nevyhnutné.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú peroálne (ústami) a zapijú sa väčším množstvom tekutiny (vody alebo mlieka). Vzťah k jedlu nie je uvedený.Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Pred podaním tohto tehotným či dojčiacim ženám, alebo ženám v reprodukčnom veku sa musia zvážiť možné prínosy liečby kortikosteroidmi voči možným nežiaducim účinkom u matky a embrya alebo plodu.
U detí užívajúcich dlhodobo glukokortikoidy v rozdelených dávkach, môže byť potlačený rast a používanie takejto dávkovacej schémy sa má obmedziť na najzávažnejšie indikácie.
U žien môže liečba kortikosteroidmi spôsobiť nepravidelnú menštruáciu alebo amenoreu.
U pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami je kontraindikované podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu podávať, ale odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená. 
Metylprednizolón môže zvyšovať glukózu v krvi, zhoršiť už existujúci diabetes a pri dlhodobej liečbe zvýšiť náchylnosť na diabetes mellitus.
Vysadzovanie po dlhodobej terapii (dávky vyššie ako 30mg hydrokortizónu dlšie ako 3 týždne), má prebiehať postupne.
Pri liečbe sú možné nežiaduce účinky ako závrate, vertigo, zrakové poruchy a únava. V takýchto prípadoch by pacienti nemali viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Trvanie liečby a podávaná dávka ovplyvní výskyt vedľajších účinkov.
Ak máte závažnú alergickú reakciu (s drastickým poklesom krvného tlaku alebo bez neho, zastavením srdca a bronchospazmom (zvieranie ... viac >

Účinné látky

metylprednizolón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36