MESOCAIN 1 % sol inj (amp. skl.) 10x10 ml (100 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 4,67 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
07/21 4,67 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
06/21 4,67 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
05/21 4,67 € 7,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MESOCAIN 1 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0024/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00502
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mesocain 1 % sol inj 10x10 ml (amp. skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je injekčný roztok, obsahujúci liečivo trimekaíniumchlorid, ktorý sa používa k znecitliveniu určitej časti tela za účelom uľahčenia alebo umožnenia priebehu bolestivého lekárskeho zákroku. Tiež sa používa k prevencii a liečbe komorových arytmií (poruchy rytmu srdca), pri akútnom srdcovom infarkte a v kardiochirurgii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Povrchová anestézia: 1% roztok

Infiltračná anestézia: 0,5 - 1% roztok.
Na dosiahnutie nižších koncentrácií sa riedi izotonickým roztokom NaCl. Môže sa pridať adrenalín 1 : 200 000 (na 100 ml roztoku Mesocainu výslednej koncentrácie sa pridá 0,5 mg adrenalínu, t.j. 0,5 ml adrenalínu koncentrácie 1 mg/ml).
V riedení 0,25% bez adrenalínu sa môže využiť aj na modifikované vagosympatikové blokády podľa Višnevského.

Zvodová anestézia: 1% roztok s prípadnou prísadou adrenalínu 1 : 200 000.Ako prísada sa môže pri spinálnej anestézii zvoliť aj dihydroergotamín. Môže sa kombinovať aj s prípravkami iných skupín, ako je uvedené v odseku o interakciách.

Profylaxia a terapia komorových arytmií: na úvod sa podá 50 - 100 mg (5 - 10 ml 1% roztoku) pomaly (2 - 5 minút) i.v. Nasleduje dlhodobá infúzia 0,1% roztoku (500 mg trimekainu/500 ml nosnej infúzie) rýchlosťou 1 - 4 mg (1 - 4 ml)/ min podľa reakcie pacienta. Maximálna dávka je 300 mg/hod.

Pri kardiopulmocerebrálnej resuscitácii pri opakujúcej sa komorovej fibrilácii: dávka 1 mg/kg telesnej hmotnosti i.v. pred opakovanou defibriláciou.

Pri akútnom infarkte myokardu sa v prípadoch, kedy sa nejedná o A-V blok, bradykardiu a o šokový stav: profylakticky 100 mg lieku (10 ml 1% roztoku) pomaly i.v. Podľa dĺžky prednemocničného transportu sa môže úvodná dávka doplniť 300 mg (30 ml 1% roztoku) vnútrosvalovo.

Pred tracheálnou intubáciou je možné podať 3-5 minút vopred 50 mg i.v. ako jednorazovú profylaktickú dávku, chrániacu exponovaných pacientov pred systémovou a vnútrolebkovou hypertenznou reakciou.

Na upokojenie bronchomotorickej reakcie je možné v tryskovom nebulizátore vytvoriť hmlu zo 4 - 5 ml roztoku na inhaláciu.

Maximálne jednotlivé dávky: liek bez vazokonstrikčnej prímesi 50 ml.
Maximálna jednotlivá dávka sa nevzťahuje na podanie v oblasti hlavy a krku a na pôrodnícky paracervikálny blok. V týchto prípadoch je potrebná 50% redukcia.

Pri poruche pečeňových funkcií a pri predsieňových arytmiách, bradykardii, predsieňovo-komorovej blokáde a vo vyššom veku sa odporúča zníženie dávkovania.

Spôsob použitia

Na povrchovú, infiltračnú a zvodovú anestéziu, intravenózne, intramuskulárne a inhalačné použitie.
Anestetický účinok nastupuje do 15 minút od podania a trvá 60 - 90 minút.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa odporúča nižšie dávkovanie. Trimekaín prestupuje cez placentárnu bariéru.
Vzhľadom k možným nežiaducim účinkom sa neodporúča vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.
Trimekaín sa nesmie miešať s inými injekčnými liekmi.
Po otvorení má byť liek ihneď použitý.
Uchovávať pri teplote 10 – 25 °C. Ampulky sa uchovávajú vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní Mesocainu 1 % sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
- Alergické reakcie. Ich najčastejším prej ... viac >

Účinné látky

trimekaín

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36