Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 6,07 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
02/23 6,07 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
01/23 6,07 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
12/22 6,07 € 3,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, ORL, NEU, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MeniSerc 16
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0157/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02680
Názov produktu podľa ŠÚKL
MeniSerc 16 tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje betahistín. Používa sa na liečbu Ménièrovej choroby, ktorá sa prejavuje nasledovnými príznakmi:

  • závrat (vertigo) a pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nauzea alebo vracanie)
  • hučanie, pískanie, zvonenie v ušiach (tinnitus)
  • strata alebo zhoršenie sluchu

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 16. 12. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podáva sa ½ - 1 tableta 3x denne.
Zvyčajná dávka je v rozmedzí 24 - 48 mg denne.

Dávka má byť individuálne prispôsobená podľa odozvy.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Môžu sa užívať s jedlom alebo bez neho. Tableta môže vyvolať mierne žalúdočné problémy. Užívanie s jedlom môže zmierniť žalúdočné problémy.
Tableta má deliacu ryhu a môže byť rozdelená na rovnaké polovice.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je lepšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva.
Musí sa zvážiť význam tohto lieku pre matku vzhľadom na možný prínos pre matku oproti potenciálnym rizikám pre dieťa. 
Liek sa neodporúča používať u detí do 18 rokov.
Pacienti s bronchiálnou astmou alebo so žalúdočným vredom v anamnéze majú byť počas liečby starostlivo sledovaní.
Betahistín mal žiadny, alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní MeniSercu sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky.
Alergické reakcie
Ak máte alergickú reakciu, prestaňte užívať MeniSerc a vyhľadajte lekára alebo choďte okamžite do nemocnice. P ... viac >

Účinné látky

betahistíniumdichlorid

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36