Lokren 20 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,95 € (0,0 %) 2,88 € (0,0 %)
03/23 0,95 € (0,0 %) 2,88 € (0,0 %)
02/23 0,95 € (0,0 %) 2,88 € (0,0 %)
01/23 0,95 € 2,88 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lokren 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0297/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96475
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lokren 20 mg tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo betaxolol, ktoré znižuje krvný tlak, spomaľuje srdcovú frekvenciu a znižuje spotrebu kyslíka v srdci. 

Používa sa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • angíny pektoris (poruchy vznikajúce na podklade nedostatočného prekrvenia srdcového svalu),
  • ako sekundárna prevencia srdcového infarktu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy: 

Hypertenzia a ischemická choroba srdca (angína pektoris, sekundárna prevencia infarktu myokardu)
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denne. U niektorých pacientov môže postačovať dávka 10 mg denne.

Angína pectoris
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denne môže byť v závislosti od klinickej odpovede pacienta szvýšená na 2 tablety.

Pacienti so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min) a pacienti na dialýze (hemodialýza/peritoneálna dialýza)
Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg/deň (u dialyzovaných pacientov nezávisle od frekvencie a časového harmonogramu dialýzy). Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, dávka môže byť zvýšená o 5 mg/deň každé 2 týždne na maximálnu dávku 20 mg/deň (1 tableta).

Starší pacienti
V dôsledku náchylnosti na bradykardiu sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky na 5 mg. 

Ukončenie liečby
Liečba nesmie byť náhle prerušená, najmä u pacientov s koronárnym srdcovým ochorením. Dávka musí byť postupne znižovaná napr. počas 1-2 týždňov, a ak je potrebné, treba súčasne začať náhradnú liečbu, aby sa tak predišlo zhoršeniu angíny pektoris.

Spôsob použitia: 

Tableta sa vcelku prehltne a zapije dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie:

Liek sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča, ak terapeutický prínos nepreváži možné riziko.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená. Preto sa betaxolol u týchto pacientov neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypotenziou.
Dávka musí byť znížená, ak je srdcová frekvencia u pacienta v pokoji menej ako 50-55 úderov za minútu.
Úvodné príznaky hypoglykémie môžu byť pri užívaní tohto lieku maskované. 
U športovcov môže tento liek spôsobiť spôsobiť pozitívny dopingový nález.
Pokiaľ je to možné, liečba betablokátormi sa má prerušiť pred rádiodiagnostickým kontrastným vyšetrením.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy výskyt únavy a závratov (frekvencia časté).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
závraty, bolesti hlavy, malátnosť, nespavosť, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť a dávenie, výrazne pomalá tepová frekvencia, poruchy potencie, chladné ... viac >

Účinné látky

betaxolóliumchlorid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60