Lokren 20 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,86 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
05/24 0,86 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
04/24 0,86 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
03/24 0,86 € 2,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lokren 20 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0297/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96475
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lokren 20 mg tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo betaxolol, ktoré znižuje krvný tlak, spomaľuje srdcovú frekvenciu a znižuje spotrebu kyslíka v srdci. 

Používa sa u dospelých:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie);
  • na liečbu angíny pektoris (poruchy vznikajúce na podklade nedostatočného prekrvenia srdcového svalu);
  • ako druhotná prevencia srdcového infarktu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 tableta (20 mg) 1x denne. 
Niektorým pacientom môže postačovať 10 mg (pol tablety) denne.
Pri angíne pektoris môže byť podľa klinickej odpovede dávka zvýšená na 2 tablety (40 mg) denne.

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) 
Počiatočná dávka je 5 mg/deň (u dialyzovaných pacientov nezávisle od frekvencie a časového harmonogramu dialýzy). 
Ak je odpoveď neuspokojivá, dávka môže byť zvýšená o 5 mg/deň každé 2 týždne na maximálnu dávku 20 mg/deň (1 tableta).

Starší pacienti
V dôsledku náchylnosti na bradykardiu sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky na 5 mg. 

Dávkovanie v špecifických prípadoch
Bradykardia: Dávka musí byť znížená, ak je srdcová frekvencia u pacienta v pokoji menej ako 50-55 úderov za minútu.
Zlyhanie srdca: Ak je kontrolované liečbou, možno v prípade potreby podať liek v postupne sa zvyšujúcej veľmi nízkej dávke a pod prísnym dohľadom lekára.
Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc: Betablokátory sa môžu podávať iba pacientom s miernymi formami tohto ochorenia; má sa zvoliť selektívny betablokátor a na začiatku podávať v nízkej dávke. 

Dĺžku liečby určuje lekár.
Liečba nesmie byť náhle prerušená, najmä u pacientov s koronárnym srdcovým ochorením. Dávka musí byť postupne znižovaná napr. počas 1-2 týždňov, a ak je potrebné, treba súčasne začať náhradnú liečbu, aby sa tak predišlo zhoršeniu angíny pektoris.

Spôsob použitia

Filmom obalená tableta sa vcelku prehltne a zapije dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie:

Liek sa počas tehotenstva neodporúča, ak terapeutický prínos nepreváži možné riziko.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s bradykardiou (< 45-50 úderov za minútu).
Liek môže maskovať úvodné príznaky hypoglykémie.
Liečba sa má, pokiaľ je to možné, postupne prerušiť pred rádiodiagnostickým kontrastným vyšetrením.
Liek môže často vyvolať závraty, čo môže mať vplyv na vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.
Športovci: liek môže spôsobiť pozitívny výsledok testov pri antidopingových kontrolách.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
závraty, bolesti hlavy, malátnosť, nespavosť, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť a dávenie, výrazne pomalá tepová frekvencia, poruchy potencie, ch ... viac >

Účinné látky

betaxolóliumchlorid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60