Mohlo by vás zaujímať


Livostin 0,5 mg/ ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0281/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15853
Názov produktu podľa ŠÚKL
LIVOSTIN 0,5 mg/ ml int opu 1x4 ml
Aplikačná forma
INT OPU - Očná suspenzná instilácia

Popis a určenie

Liek sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obvyklá dávka pre dospelých a deti je 1 kvapka Livostinu očnej suspenznej instilácie do každého spojovkového vaku 2-krát denne. Podľa potreby možno dávku zvýšiť na 1 kvapku 3 až 4-krát za deň. Liečba má pokračovať až do zlepšenia symptómov.
Pacient má byť poučený o dodržaní primeranej vzdialenosti od oka, aby nedošlo ku kontaminácii fľaše.

Spôsob použitia

Fľašku treba potriasť pred každou aplikáciou, pacient čo najviac zakloní hlavu a stlačením fľašky sa kvapne jedna kvapka do vnútorného kútika oka. Potom sa stiahne dolná mihalnica, pričom hlava zostáva zaklonená, aby kvapky prenikli medzi dolnú časť oka a dolnú mihalnicu. Žmurknutím sa kvapky dostanú do celého oka.

Je potrebné dbať na to, aby sa fľaška nedotýkala oka, aby sa nedostali nečistoty do zvyšného obalu.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ prínos liečby pre ženu nepreváži nad rizikom pre plod.
Odporúča sa opatrnosť pri podávaní lieku  ženám počas laktácie.
Pacientom sa neodporúča nosiť mäkké (hydrofilné) kontaktné šošovky, pretože môže spôsobiť podráždenie očí. Pred aplikáciou treba vybrať kontaktné šošovky z očí a počkať najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek.
Odporúča sa opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov kvôli možným nežiadúcim účinkom ako sú podráždenie oka, opuch, svrbenie, začervenanie, pocit pálenia v oku, slzenie a rozmazané videnie.
Liek sa nemá používať viac ako 1 mesiac po prvom otvorení fľaše.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané po použití očnej instilácie Livostin sú:
· Alergická reakcia charakterizovaná opuchom tváre, pier, úst a hrdla, žihľavkou, skrátením dychu, sipotom a problém ... viac >

Účinné látky

levokabastín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24