KLACID 250 mg/5 ml gru por (fľ.+ odmer. lyž.) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,79 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 5,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
11/17 5,81 € (0,0 %) 8,98 € (0,0 %)
10/17 5,81 € (0,0 %) 8,98 € (0,0 %)
09/17 5,81 € (0,0 %) 8,98 € (0,0 %)
08/17 5,81 € 8,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KLACID 250 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0179/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53800
Názov produktu podľa ŠÚKL
KLACID 250 mg/5 ml gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+odmerná lyžica)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných makrolidy. Liek zastavuje rast určitých baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. Liek sa používa na liečbu infekcií, ako sú:

  • infekcie horných a dolných dýchacích ciest (napríklad zápal hrdla a prinosových dutín, zápal priedušiek, zápal pľúc),
  • zápal stredného ucha,
  • infekcie kože a mäkkých tkanív (zápal vlasových vačkov, zápal podkožného väziva, ruža),
  • rozsiate alebo ohraničené infekcie vyvolané mikroorganizmami zo skupiny tzv. mykobaktérií.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 50 mg klaritromycínu.

Deti vo veku 6 mesiacov až 12 rokov – liečba iných ako mykobakteriálnych infekcií:
Podáva sa 7,5 mg klaritromycínu/kg telesnej hmotnosti pravidelne každých 12 hodín, čo zodpovedá 0,15 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín. Maximálna dávka je 500 mg každých 12 hodín, čo zodpovedá 10 ml suspenzie každých 12 hodín.
O dĺžke liečby vždy rozhoduje lekár, zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 10 dní, v závislosti od druhu patogénu a závažnosti ochorenia. Liečba streptokokovej faryngitídy má trvať najmenej 10 dní.

Deti s lokalizovanými alebo diseminovanými mykobakteriálnymi infekciami (M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii):
Odporúčaná dávka klaritromycínu je 7,5-15 mg/kg telesnej hmotnosti pravidelne každých 12 hodín, čo zodpovedá 0,15-0,3 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín. O dĺžke liečby rozhodne lekár.

Deti s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min):
Dávku klaritromycínu je potrebné znížiť na polovicu, t. j. 250 mg pravidelne každých 24 hodín, alebo 250 mg pravidelne každých 12 hodín pri závažnejších infekciách. U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní.

Spôsob použitia

Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži odmerná lyžica, ktorá je súčasťou balenia lieku (1 odmerná lyžica = 5 ml). Pacient má užiť celú predpísanú dávku, suspenziu je vhodné zapiť vodou. Liek sa môže užiť nezávisle od jedla. Je nutné dodržiavať stanovené odstupy medzi jednotlivými dávkami.

Upozornenie

Liek je určený na liečbu detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov.
Počas tehotenstva o použití lieku rozhodne lekár, ktorý zváži pomer prínosu liečby a možného rizika.
Klaritromycín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Bezpečnosť klaritromycínu u dojčiacich žien nebola stanovená, o použití lieku rozhodne lekár.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, zmätenosť a dezorientácia, čo je potrebné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.
Je potrebné zabezpečiť pacientovi dostatočný prísun tekutín a pokoj na lôžku počas celej doby liečby.
Suspenzia sa má uchovávať pri teplote 15-30 °C, chrániť pred chladom. Čas použiteľnosti suspenzie je 14 dní od prípravy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Po ukončení liečby dôjde zvyčajne k ich vymiznutiu.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- zápal žíl v mieste podania injekcie (pri po ... viac >

Účinné látky

klaritromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24