Kapidin 10 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PVDC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,12 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 1,08 € (0,0 %) 3,12 € (0,0 %)
05/24 1,08 € (0,0 %) 3,12 € (0,0 %)
04/24 1,08 € (0,0 %) 3,12 € (0,0 %)
03/24 1,08 € 3,12 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kapidin 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0044/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9811D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kapidin 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikového kanála. Blokujú vstup vápnika do buniek svaloviny srdca a ciev, ktoré odvádzajú krv zo srdca (tepien). Blokovaním vstupu vápnika znižujú blokátory vápnikového kanála stiahnutie srdca a rozširujú tepny, čím sa zníži krvný tlak.

  • Liek je určený dospelým na liečbu miernej až stredne závažnej esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka: 1 tableta (10 mg) 1x denne.
Dávku možno podľa individuálnej odpovede pacienta zvýšiť na 20 mg.
Dávka sa má titrovať postupne, pretože maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa môže prejaviť až po 2 týždňoch.

O dĺžke liečby, úprave dávky alebo prerušení liečby rozhoduje lekár.

Pre niektorých pacientov, ktorí nedosiahli dostatočnú kontrolu jediným antihypertenzívom, môže byť prínosné doplnenie lerkanidipínu k liečbe blokátorom β-adrenoreceptora (atenolol), diuretikom (hydrochlórtiazid) alebo inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (kaptropril alebo enalapril).

Porucha funkcie obličiek alebo pečene
Na začiatku liečby pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je potrebná osobitná starostlivosť. K zvýšeniu dávky na 20 mg denne sa musí pristupovať opatrne.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa antihypertenzívny účinok môže zosilniť, preto je následne potrebné zvážiť úpravu dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno aspoň 15 minút pred raňajkami (pretože jedlo s vysokým obsahom tuku významne zvyšuje hladinu lieku v krvi). Tablety sa majú prehltnúť najlepšie celé a zapiť menším množstvom vody (napr. polovicou pohára vody).
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.
Liek sa nesmie užívať s grapefruitom ani grapefruitovou šťavou (môžu zvýšiť jeho účinok pri znižovaní tlaku).

Upozornenie

Liek sa neodporúča podávať v tehotenstve ani ženám v plodnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. O podávaní lerkanidipínu tehotným ženám a dojčiacim matkám nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Liek sa neodporúča podávať deťom ani dospievajúcim vo veku do 18 rokov, pretože klinické skúsenosti nie sú k dispozícii.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) vrátane pacientov na hemodialýze.
Pri vyšších dávkach 20 mg - 30 mg je nepravdepodobné, že sa účinnosť zlepší, pričom vedľajšie účinky môžu narastať.
Ak sa pri užívaní tohto lieku vyskytne závrat, slabosť alebo ospalosť, je potrebné sa vyhnúť vedeniu vozidla a obsluhe strojov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť.
Liek sa neodporúča užívať súčasne so silnými inhibítormi CYP3A4 alebo s cyklosporínom (viď. SPC časť 4.5).
Počas liečby nekonzumovať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak sa u vás objaví niektorý z týchto vedľajších účinkov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): ang ... viac >

Účinné látky

lerkanidipíniumchlorid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24