Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,33 € (0,0 %) 4,14 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 4,14 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 4,14 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 4,14 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KANAVIT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0677/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00720
Názov produktu podľa ŠÚKL
KANAVIT gte por 1x5 ml/100 mg (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
GTE POR - Perorálne emulzné kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje vitamínu K a je určený na predchádzanie a liečbu porúch zrážavosti krvi spôsobených jeho nedostatkom.

Liek sa používa:

  • na predchádzanie vzniku a liečbu porúch krvnej zrážavosti vyvolanej nedostatkom vitamínu K,
  • na liečbu novorodeneckých krvácavých stavov u zdravých detí od 36. týždňa gestačného veku,
  • pri dlhodobom užívaní antibiotík a chemoterapeutík,
  • pri ochoreniach žlčových ciest a pečene.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri krvácaní po nepriamych antikoagulanciách sa v ľahších prípadoch podáva 5 - 15 kvapiek (5 - 15 mg). V prípade potreby sa môže po 8 - 10 hodinách podať rovnaká alebo vyššia dávka, t.j. 10 - 20 kvapiek (10 - 20 mg).

Preventívne pri poklese hladín faktoru II, VII a X pod terapeutické optimum možno malými dávkami 1 - 5 kvapiek (1 - 5 mg) vrátiť hladinu koagulačných faktorov do bezpečných medzí bez prerušenia antikoagulačnej terapie. 

Krvácanie novorodencov: preventívne sa podáva rodičke v indikovaných prípadoch, najlepšie 48 hodín, najneskoršie však 2 hodiny pred pôrodom v dávke 10 - 20 kvapiek (10 - 20 mg) perorálne.

Zdraví novorodenci od 36. týždňa gestačného veku a starší:
Podávajú sa 2 mg perorálne po narodení alebo čoskoro po narodení.
Druhá perorálna dávka 2 mg sa musí podať vo veku 4 – 7 dní.
Ďalšia perorálna dávka 2 mg sa musí podať 1 mesiac po narodení. U dojčiat kŕmených výhradne umelou výživou je možné túto tretiu dávku vynechať.

Prevencia a liečba krvácania pri chorobách žlčových ciest a pečene: miernejší pokles koagulačných faktorov možno upraviť podaním 1 - 3 kvapiek (1 - 3 mg) denne.
Pri závažnejšom znížení krvnej zrážavosti a pri manifestnom krvácaní sa podáva 10 - 20 kvapiek (10 - 20 mg) 1 - 2x denne až do normalizácie protrombínového komplexu. 

Pri prevencii krvácania pred chirurgickými výkonmi u pacientov so zníženou hladinou koagulačných faktorov sa podáva 10 - 20 kvapiek (10 - 20 mg).

Ostatné krvácavé stavy rôzneho pôvodu na podklade zníženej hladiny faktorov II, VII a X ako príčinného alebo komplikujúceho činiteľa: podľa potreby 10 - 20 kvapiek (10 - 20 mg) 2 - 3x denne až do normalizácie koagulačných pomerov.

Dlhodobá liečba antibiotikami alebo chemoterapeutikami: preventívne 1 - 3 mg denne.

Najvyššia jednorazová dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka je 40 mg.

Dojčatá do 1 roka: 2,5 mg, t.j. 2 - 3 kvapky

Deti od 1 do 6 rokov: 2,5 - 5 mg, t.j. 2 - 5 kvapiek

Deti a dospievajúci od 6 do 15 rokov: 5 - 10 mg, t.j. 5 - 10 kvapiek

Spôsob použitia

Kvapky sa nakvapkajú do malého množstva čaju alebo mlieka. U dojčiat nakvapkať do mlieka.

Upozornenie

Je preukázané, že u pacientov s cholestatickým ochorením pečene a malosorbciou ako základným ochorením je perorálna profylaxia nedostatočná.
Vitamín K v malom množstve preniká placentárnou bariérou.
Vitamín K sa nedostáva do materského mlieka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek je obvykle dobre znášaný, ale ojedinele sa môžu vyskytnúť kožné vyrážky, potenie, žltačka u novorodencov.
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom u ... viac >

Účinné látky

fytomenadión (vitamín K)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24